Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI:
- Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach.
- Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach.

Co to jest DYFUZJA?
DYFUZJA - zjawisko samorzutnego mieszania się substancji bezpośrednio stykających się ze sobą. W czasie dyfuzji cząsteczki poruszają się po torach w kształcie linii łamanej; ruch ten nazywamy ruchem BROWNA.

GDZIE WYSTĘPUJĄ WIĄZANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE?
1. Oddziaływania międzycząsteczkowe są to siły z jakimi przyciągają się cząsteczki danego ciała.
2. Oddziaływania te występują w stanach: ciekłych, gazowych i stałych. Największe siły występują między cząsteczkami ciał stałych.
3. Siły międzycząsteczkowe występują tylko na bardzo małych odległościach.

SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE
siły spójności - sa to siły, które występują między cząsteczkami należącymi do tej samej substancji, np: woda->szoda szkło->szkło
siły przylegania - są to siły, które występują między cząsteczkami różnych substancji, np: szkło->woda. Skutkiem sił przylegania jest osadzanie siię menisku.

MENISK - to zjawisko zakrzywienia powierzchni cieczy pod wpływem działania sił międzycząsteczkowych.
MENISK WYPUKŁY - powstaje podczas gdy siły spójności są większe od sił przylegania, np: kisiel, smoła, miód.
MENISK WKLĘSŁY - powstaje wówczas gdy siły przylegania są większe od sił spójności, np: woda, alkohol.

To informacje które przydadzą się na kartkówce. Na test natomiast musicie zebrać więcej informacji;)

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Wyjaśnij : dyfuzja, HIPOTEZA CZĄSTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI, GDZIE WYSTĘPUJĄ WIĄZANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE,SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE, MENISK

Wyjaśnij : dyfuzja, HIPOTEZA CZĄSTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI, GDZIE WYSTĘPUJĄ WIĄZANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE,SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE, MENISK...

Fizyka

Sprawdzian z fizyki - informacje

*Ciecze i ciała stałe trudno zmieniają objętość, ponieważ moją gęsto upakowane cząsteczki.
*Ciała stałe trudno zmieniają kształt i posiadają sprężystość postaci, gdyż ich cząsteczki tworzą regularne struktury, w których d...