Świat przedstawiony w powieści H. Sienkiewicza "Krzyżacy" - opracowanie.

1. " Krzyżacy" to powieść historyczna, w której fikcja literacka łączy się z faktami historycznymi.
Powieść ukazywała się w 1897 roku w odcinkach w " Tygodniku Ilustrowanym ", całość wydano W 1900 roku.

2. Czas akcji:
Akcja toczy się na przestrzeni 11-12 lat.
Początek - 1399 - Śmierć Jadwigi.
Koniec - 1410 - Bitwa pod Grunwaldem.

3. Historia w powieści.
a) Fakty historyczne.
- śmierć Jadwigi.
- konflikt polsko-krzyżacki.
- powstanie na Żmudzi.
- śmierć Konrada von Jungingena.
- bitwa pod Grunwaldem.
b) Postacie historyczne.
- Władysław Jagiełło.
- królowa Jadwiga.
- księżna Anna Danuta.
- książe Janusz Mazowiecki.
- Konrad i Urlyk von Jungingen.
- Zawisza Czarny.
- Powała z Taczewa.
- Kuno Lichtenstein.

4. Fikcja w powieści.
a) Wątki fikcyjne.
- wątek Danusi i Zbyszka.
- wątek Juranda.
- wątek Zycha i Jagienki.
- wtek Zygfryda de Lowe.
- wątek Maćka.
- wątek Hlawy i Sieciechówny.
b) postacie fikcyjne.
- Danusia i Jurand.
- Zbyszko i Maćko.
- Jagienk i Zych.
- Hlawa.
- Sieciechówna.
- Sanderus.
- Zygfryd de Lowe.
- Fulko de Lorche.

5. Miejsce Akcji w powieści.
- Kraków, Malbork, Ciehcanów, Szczytno, Płock, Grunwald, Wilno, Żmudź, Mazowsze, Sieradz.

Mam nadzieję że pomogłam. :)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Krzyżacy" opracowanie powieści Henryka Sienkiewicza.

Krzyżacy-pytania i odpowiedzi, plan wydarzeń.....
Język polski / Pozytywizm / Krzyżacy-pytania i odpowiedzi, plan wydarzeń.....

Przedstaw czas i miejsce akcji:

Akcja powieści toczy się w latach 1399(śmierć królowej Ja...

Język polski

Opracowanie lektury "Krzyżacy".

Przedstaw czas i miejsce akcji:

Akcja powieści toczy się w latach 1399(śmierć królowej Jadwigi)-1410(bitwa pod Grunwaldem). Miejsce akcji: m.in. Kraków, Bogdaniec(Wielkopolska), Spychów(Mazury), Szczytno, Grunwald, Malbork.

...