Streszczenie Ewangelii wg św. Łukasza- Wdzięczny Samarytanin

W tym fragmencie zapisane jest jak Pan Jezus cudownie uzdrawia dziesięciu trędowatych. Zauważmy, jak wielką wiarę posiada Samarytanin. On jeden, sposród dziesięciu uzdrowionych okazał wiarę i wdzięczność Bogu.
Podczas gdy Pan Jezus wchodził do pewnej wsi, napotkał dziesięciu trędowatych, którzy prosili go, aby sie nad nimi zlitował i uzdrowił ich. Jednak Pan Jezus powiedział, aby poszli do kapłanów. Właśnie gdy szli zostali oczyszczeni.
Jeden zauważył to i poszedł podziękować Jezusowi i wychwalał Pana Boga. Dziewięciu innych nie zdobyło sie na ten czyn. Pan Jezus powiedział do Wiernego Samarytanina: "Podnieś sie i idz. Twoja wiara Cie wyzwoliła"
On nie tylko bezgranicznie zawierzył w to, że zostanie uzdrowiony, ale wrócił, aby podziekować. Dziewięciu trędowatych stawiało sobie na pierwszym miejscu pokazanie sie kapłanom. Nie zawrócili z drogi. Zaślepiło ich zaspokajenie potrzeby fizycznej jakim było oczyszczenie i możność powrotu do rodziny i osady ludzkiej. Zepchnięci żyli na obrzeżach mista. Teraz mogli wrócić do bliskich i znajomych.
Jezus jest bardzo zawiedziny ich postawą, a cudzoniemca chwali. W swoim życiu powinniśmy przyjąć postawę tegoż właśnie Samarytanina.

Dodaj swoją odpowiedź