Charakterystyka Konrada - Dziady III

Konrad jest głównym bohaterem sceny drugiej w III części „Dziady” Adama Mickiewicza. W tej scenie jest po części opętany przez demony i nie do końca świadomy tego co czyni i mówi.
Prowadzi on monolog z Bogiem.

Uważa się za mistrza, za kogoś bardzo doskonałego i nieskazitelnego. Również za taką uważa swoją twórczość. Konrad zrównuje siebie z Bogiem, myśli, że jest tak wszechmocny jak on i świat może należeć do niego. Gardzi innymi twórcami, ponieważ siebie uważa za najlepszego i posiada wielką moc tworzenia. Jest przekonany, że może poznać myśli i uczucia Boga. Jest na tyle odważny, że zarzuca Bogu, że nie kocha ludzi, ponieważ na świecie jest tyle nieszczęść, a ludziom którzy wierzą w jego miłość zarzuca kłamstwo. A on sam obdarza cały naród wielką miłością i opieką. Chce udźwignąć problemy całego społeczeństwa, ale nie wie jak to zrobić. Jest na tyle perfidny, że żąda od Boga absolutnej i tyrańskiej władzy. Pragnie rządzić umysłami i uczuciami ludzi, co miałoby uczynić ich i jego szczęśliwymi. Ma tak wysokie mniemanie o sobie, że uważa, iż jest nieśmiertelny, a nawet ważniejszy i lepszy od Boga. Fakt, że Bóg nie odpowiada na jego zarzuty doprowadza go wręcz do szału i wypowiada przeciwko niemu bluźnierstwa oraz grozi wyzwaniem do walki. Złość i pycha Konrada doprowadza do tego, że prawie nazywa Boga carem świata.

Konrad w tej scenie jest przedstawiony w negatywnym świetle, ponieważ bluźni przeciw Bogu. Jednak można go nazwać patriotą, ponieważ martwi się o losu narodu i chce dla niego jak najlepiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Konrada i stosunków człowieka z Bogiem na podstawie Wielkiej Improwizacji w "Dziadach Część Trzecia"

?Dziady? część III zwane też ?Dziadami Drezdeńskimi? to napisany przez Mickiewicza dramat narodowo ? rewolucyjny. Według wielu krytyków był to owoc szczytowej formy twórczości tegoż autora. Najbardziej znaną a zarazem najważniejszą sce...

Język polski

"Dziady cz. III" opracowanie.

Dramat romantyczny napisany przez Mickiewicza w 1832 r. z myślą o upadku powstania listopadowego. Dramat ten powstał w Dreźnie - stąd nazwa: "Dziady" drezdeńskie.

Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzym...

Język polski

Dziady cz. III (Adam Mickiewicz)

Dramat romantyczny napisany przez Mickiewicza w 1832 r. z myślą o upadku powstania listopadowego. Dramat ten powstał w Dreźnie - stąd nazwa: "Dziady" drezdeńskie.

Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był ...

Język polski

„Dziady” cz. III Mickiewicza - geneza, problematyka, kompozycja itd.

Dramat romantyczny napisany przez Mickiewicza w 1832 r. z mysla o upadku powstania listopadowego. Dramat ten powstal w Dreznie - stad nazwa: "Dziady" drezdenskie.

Wiesc o wybuchu powstania zastala Adama Mickiewicza w Rzymie. Byl to grudzie...

Język polski

"Dziady" cz. III - krótkie opracowanie.

Wieść o wybuchu powstania listopadowego zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830, ale dopiero w kwietniu następnego roku wyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety, nie udało mu się przekroczyć gra...