"Jaki uczeń taki obywatel"

Człowiek kształtuje swój charakter od najmłodszych lat. Na początku jedynym wzorem do naśladowania i źródłem wiedzy są rodzice, którzy mają wpływ na całe nasze życie. Od nich dowiadujemy się co dobre, a co złe, to oni uczą nas jak być dobrymi ludźmi.
Później w wieku 7 lat, w naszym życiu pojawia się szkoła, która jest pierwszym sprawdzianem tego, co przekazali nam rodzice. Tu podejmujemy pierwsze samodzielne decyzje, tu również uczymy się życia w grupie. W szkole zdobywamy kolejne doświadczenia i wiedzę potrzebną w dorosłym życiu. W dużej mierze od szkoły zależy, jakimi staniemy się obywatelami. Szkoła jest magicznym lustrem, w którym możemy zobaczyć jakimi ludźmi będziemy w przyszłości. Jeżeli w szkole będziemy pilnymi uczniami, w dorosłym życiu na pewno będziemy solidnymi pracownikami. Możemy być pewni, że jeśli Jaś będzie angażował się w życie szkoły, będzie udzielał się społecznie, pomagał innym, Jan stanie się porządnym obywatelem, któremu nieobojętny będzie los ojczyzny.
Uważam, że powiedzenie "Jaki uczeń taki obywatel" jest jak najbardziej trafne. Pilny i sumienny uczeń będzie w przyszłości porządnym obywatelem, podporą mocnego i bogatego kraju.

Dodaj swoją odpowiedź