Analiza i Interpretacja wiersza W. Szymborskiej "Prospekt"

Wisława Szymborska jest jedną a z najwybitniejszych polskich poetek. W 1996 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. W swoich wierszach porusza bieżące tematy dotyczące zachowań i mentalności społeczeństwa. Jednym z takich wierszy jest utwór ,,Prospekt?. Autorka przedstawia w nim niezawodny sposób na zmartwienia, jednak niekoniecznie właściwy, przez co stara zachęcić nas do zastanowienia się nad naszym postępowaniem.
Podmiotem lirycznym w wierszu ,,Prospekt? jest ?pastylka na uspokojenie?, która przedstawia swoje pozytywne działanie na ludzi. Zachęca do zażycia jej. Wiersz jest wierszem białym, o nieregularnej budowie.
Utwór pozbawiony jest patosu. Jak sama nazwa wskazuje wiersz ma formę reklamową, widoczne są elementy reklamy takie jak perswazja w oddziaływaniu na odbiorcę, wpływ na ludzkie emocje i działania oraz jawne oddziaływanie na odbiorcę. Autoprezentacja pastylki, czyli personifikacja oraz niejednoznaczne stwierdzenia także są cechami reklamy. Wpierw pastylka mówi, że jest uniwersalnym środkiem na każdy problem, wszędzie skutkuje. Pomoże w domu, w urzędzie, podczas rozprawy sądowej czy egzaminu. ?Starannie skleja rozbite garnuszki, pomaga w domowych pracach, naprawia to, co zdaje się niemożliwe. Podkreśla łatwość jej użycia ? ?tylko mnie połknij, tylko popij wodą.?. W dalszej części wiersza wymienia jej kolejne możliwości ? wie jak ?znieść złą nowinę, zmniejszyć niesprawiedliwość?, upora się z przeciwnościami losu. Zachęca do zaufania ?chemicznej litości?. Przedstawia się także jako pomoc w wejściu w dorosłość oraz przy towarzyszących temu problemach. Drwiąco stwierdza, że życie nie musi być odważnie przeżyte. Niejednoznacznie pokazuje, że pomoże przejść życie ?na skróty?, czyli sposobem tchórza. W zamian za wszelkie problemy i niepokoje oferuje sen i upadki metaforycznie jak u kota ? na cztery łapy. Zapewnia, że człowiek będzie jej wdzięczny za pomoc. Podmiot liryczny kusi, aby człowiek ?sprzedał? pastylce swoją dusze, podkreśla, ze nikt inny mu nie pomoże tak jak pastylka. Ostatecznie mówi ?Innego diabła już nie ma?, co oznacza, że nic gorszego od niej człowiek nie może wybrać, że jest tym złem dobrowolnie przez człowieka wybieranym, jednak nie mówi o tym otwarcie.
Autorka unika moralizatorstwa, a jednak poucza. Mówiąc o ?pastylce na uspokojenie? zręcznie posługuje się ironią. Nie krytykuje otwarcie, wręcz zachęca do skorzystania z oferty losu. Nie sposób jednak nie zauważyć przesłania Szymborskiej ? potępia hedonizm i wygody, które cenią sobie młodzi ludzie. Potępia ucieczki od codziennych problemów, uważa, ze człowiek powinien stanąć im naprzeciw. Człowiek jest wartościowy wtedy, gdy staje problemom naprzeciw, a nie gdy im umyka. Zwraca także uwagę na znieczulenie ludzi po różnego rodzaju środkach farmakologicznych, co widać w zdaniu ?dobrać do twarzy żałobny kapelusz?. Pokazuje, że sztuczny spokój, jaki daje nam ?pastylka na uspokojenie? nie rozwiązuje naszych problemów, a jedynie pozwala o nic zapomnieć.
Wisława Szymborska chciała przedstawić problem społeczeństwa, głównie młodzieży jakim są farmakologiczne środki ?na uspokojenie?. Zaliczają się do nich także narkotyki, które znacząco wyniszczają organizm. ?Prospekt? jest ironicznym przedstawieniem tego o oferuje ludziom świat i czego pragną ludzie. Poruszanie tematów takich jak mentalność społeczeństwa oraz jego problemy jest charakterystyczne dla tej autorki.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt.: „Prospekt”

Jestem pastylka na uspokojenie.
Działam w mieszkaniu,
skutkuję w urzędzie,
siadam do egzaminów,
staję na rozprawie,
starannie sklejam rozbite garnuszki -
tylko mnie zażyj,
rozpuść pod językiem,
tylko ...