Ramowy plan wydarzeń "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego.

1) Droga Borowiczów do Owczar.
2) Oddanie Marcinka do szkoły.
3) Pożegnanie z rodzicami i rozpacz chłopca.
4) Pierwszy dzień w szkole.
5) Nauka Marcinka w Owczarach.
6) Przygotowania do wizyty inspektora.
7) Przyjazd Jaczmieniewa.
8) Naczelnik krytykuje pracę Wiechowskiego.
9) Skarga kobiet ze wsi na nauczyciela.
10) Radość pana Ferdynanda.
11) Rozważania Jaczmieniewa o rusyfikacji i sposobach nauki w szkołach
12) Oczekiwanie na egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie.
13) Korepetycje u pana Majewskiego.
14) Egzaminy wstępne.
15) Marcinek zostaje przyjęty do klasy wstępnej.
16) Stancja u ?starej Przepiórzycy?.
17) Pierwszy rok nauki w Klerykowie.
18) Samotność marcinka.
19) Borowicz współczuje Romkowi.
20) Wizyta Marcinka w domu rodzinnym.
21) Promocja do klasy pierwszej.
22) Śmierć matki.
23) Przyjaźń z ?Wilczkiem?.
24) Marcinek opuszcza się w nauce.
25) Spór księdza Wargulskiego z inspektorem.
26) Zabawa w parku i pochwycenie chłopców.
27) Religijność Marcinka.
28) Marcinek zostaje uczniem klasy piątej.
29) Wakacje w Gawronkach.
30) Znajomość Marcina z Szymonem Nogą.
31) Opowieść Szymona o powstańcach.
32) Wyprawa na głuszce.
33) Zmiany w gimnazjum klerykowskim.
34) Sytuacja polskich uczniów.
35) Przedstawienie rosyjskiego teatru amatorskiego.
36) Wizyty Borowicza w domu inspektora.
37) Historia Andrzeja Radka.
38) Praca Radka u Płoniewicza.
39) Radek zostaje przyjęty do gimnazjum.
40) Samotność Andrzeja i szykanowanie go przez kolegów.
41) Bójka Radka z kolegą i wydalenie ze szkoły.
42) Borowicz wstawia się za Radkiem.
43) Podział uczniów klasy szóstej na ?literatów? i ?wolnopróżniaków?.
44) Wpływ dzieła Buckle?a na uczniów gimnazjum.
45) Marcin Borowicz w gronie materialistów.
46) Lekcja historii i protest Waleckiego.
47) Postawa Marcina i ukaranie Waleckiego.
48) Nowy uczeń, Bernard Sieger.
49) Lekcja języka polskiego w klasie szóstej.
50) Sieger recytuje ?Redutę Ordona?.
51) Wzruszenie Marcina.
52) Spotkania uczniów w domu Gontali.
53) Przyjaźń Radka i Siegera.
54) Borowicz śledzi Majewskiego.
55) Zemsta Marcina.
56) Przygotowania do egzaminu maturalnego.
57) Miłość Marcina do ?Biruty?.
58) Powrót Marcina do Klerykowa.
59) Wizyta w domu ?starej Przepiórzycy?.
60) Wiadomość o wyjeździe ?Biruty? i rozpacz Borowicza.
61) Spotkanie Marcina z Andrzejem Radkiem.

Dodaj swoją odpowiedź