Szkoła w Syzyfowych pracach, a teraźniejsza.

Gimnazjum w ‘Syzyfowych Pracach’, a teraźniejsze? Oczywistą sprawą jest to, że placówki z tych obu czasów się różnią. Czyż nie? Jest tyle innych rzeczy, które kiedyś były, a teraz nie ma po nich śladu.
Jedną z tych cech, które można znaleźć jedynie w przeszłości, to obowiązkowy język rosyjski. W naszych czasach, można się posługiwać językiem polskim i nie dostanie się za to nagany, tak jak to było wcześniej. Jedynym zakazem dotyczącym używania języka w aktualnej szkole, jest nie wypowiadanie bluźnierstw, jednakże najwyższą karą może być nagana. W Zaborze Rosyjskim, była to koza, lub wyrzucenie ze szkoły. A to tylko za użycie języka polskiego! Mamy również przykład inny, gdy za każdą ucieczkę z lekcji uczniowie dostaliby karę, aczkolwiek jedynie ucieczki z lekcji języka polskiego były bezkarne.
Diametralną różnicę stanowią też możliwości rozwijania zainteresowań. Gimnazjum w czasach rusyfikacji temu nie sprzyjało. Uczniowie tak naprawdę nie mogli robić tego, czego chcieli. Mieli narzucone kryteria, ‘koła zainteresowań’ były głównie pomysłami rosyjskich nauczycieli, które nie miały nic wspólnego z rozwojem zainteresowań, a jedynie służyły do krytyki Polskości. W naszych czasach jest kompletnie inaczej. Można dokształcać się w dosłownie każdej dziedzinie. Oczywiście, niektóre kółka są założone przez nauczycieli (co jest chyba jedyną cechą łączącą, te, od przeszłych czasów), jednakże to głównie uczniowie decydują, co będą robić.
W dzisiejszych czasach szkoły są koedukacyjne. Czego nie można powiedzieć o tych sprzed prawie 150 lat. Chłopcy oraz dziewczęta mieli oddzielne zajęcia. Co miało pozytywny wpływ na chłopców, którzy, wydaje się, że byli bardziej przykładni od płci męskiej z dwudziestego pierwszego wieku. Jednakże nie możemy zapomnieć o pozytywnym wpływie takich szkół, które mamy aktualnie. Chłopcy, czy też dziewczęta uczą się swoich zachowań oraz powoli dowiadują się, jak ze sobą postępować, co będzie przydatne w przyszłości, gdy większość będzie chciała znaleźć osobę, z którą zamierza żyć.
Kolejną sprawą jest wolność słowa, nie chodzi już o ten zakaz języka polskiego, który omówiłam wcześniej, jednakże o wypowiedzi swojego własnego zdania. To również różni się od teraźniejszych czasów. Aktualnie można mieć własne zdanie na wybrany temat, wypowiadać je głośno. Można również krytykować rząd, to, co się dzieje na świecie, czy też w naszym najbliższym otoczeniu. Kiedyś, było to nie do pomyślenia! Tak właściwie światopogląd był wpajany przez nauczycieli. Panowała zasada ‘wszystko, co rosyjskie jest dobre’, nie można było mieć innego zdania. To było nie dopuszczalne. Trzeba było szanować oraz chwalić władcę oraz Rosję, jako państwo i naród.
Teraz widzimy jak te dwa, odległe w czasie, gimnazja się od siebie różnią. Dzisiaj mamy większą swobodę, możliwość bycia sobą, czy też polakami. Większość osób tego nie docenia, co powinniśmy w sobie zmienić. Bo porównując te czasy od tych, które były przedstawione w ‘Syzyfowych Pracach’ mamy wiele perspektyw na przyszłość, wykształcenie, czego nie było kiedyś.

Dodaj swoją odpowiedź