Właściwości wody

1. Jest przezroczysta

2. Bez kształtu

3. Nie ma zapachu

4. Bez smaku

5. Jest substancją jodnorodną

6. Ma swoją gęstość (1g/cm3)

7. Ma określony ciężar

8. Woda jest dobrym rozpuszczalnym składnikiem

9. Woda paruje w każdej temperaturze

10. Woda występuje w trzech stanach skupienia

11. Temperaturowa wrzenia w stopniu Celsjusza

12. Zamarzanie wody oraz topienie lodu zachodzą w stałej temperaturze 0 stopni Celsjusza

13. Woda, zamarzając zwiększa swoją objętość

14. Lód jest lżejszy niż woda

15. Woda jest dobrym przewodnikiem prądu elekstrycznego

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

daje 30 pkt 1.zaznacz punkt , w którym poprawnie opisano właściwości wody. A.Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem 900 hPa wynosi 100 oC (stopni celsujsza) B.Gęstość wody w stanie stałym jest większa od gęstości wody w stanie ciekłym. C.Podczas krz

daje 30 pkt 1.zaznacz punkt , w którym poprawnie opisano właściwości wody. A.Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem 900 hPa wynosi 100 oC (stopni celsujsza) B.Gęstość wody w stanie stałym jest większa od gęstości wody w stanie ciek...

Fizyka

1.Zaznacz własciwość wody, która sprawia, że przebywanie na plaży w czasie burzy nie jest bezpieczne A) dobre przewodnictwo prądu B) duże ciepło właściwe wody C) ciepło właściwe większe od ciepła właściwego piasku D) wszystkie właściwości wody mają tu

1.Zaznacz własciwość wody, która sprawia, że przebywanie na plaży w czasie burzy nie jest bezpieczne A) dobre przewodnictwo prądu B) duże ciepło właściwe wody C) ciepło właściwe większe od ciepła właściwego piasku D) wszystkie ...

Fizyka

Zaznacz właściwość wody, która sprawia, że przebywanie na plaży w czasie burzy nie jest bezpieczne . A. dobre przewodnictwo prądu B.duże ciepło właściwe C.ciepło właściwe większe od ciepła właściwego piasku D.wszystkie właściwości wody mają tu znaczen

Zaznacz właściwość wody, która sprawia, że przebywanie na plaży w czasie burzy nie jest bezpieczne . A. dobre przewodnictwo prądu B.duże ciepło właściwe C.ciepło właściwe większe od ciepła właściwego piasku D.wszystkie właśc...

Chemia

Podaj właściwości wody min. (3 przykłady)

Podaj właściwości wody min. (3 przykłady)...

Fizyka

Podaj 5 właściwości wody

Podaj 5 właściwości wody...

Biologia

Jak właściwości wody wpływają na organizmy żywe ?

Jak właściwości wody wpływają na organizmy żywe ?...