Imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów - forma gramatyczna utworzona od czasownika.

Imiesłowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika nazywamy imiesłowami przymiotnikowymi. Wyróżniamy następujące imiesłowy przymiotnikowe:
a) czynne (-ący, -ąca, -ące) - określają osoby lub przedmioty wykonujące dane czynności lub będące w jakimś stanie np.
- piszący,
- malująca,
- płaczące,

b) bierne (-ny, -na, -ne) - określają osobę, przedmiot podlegające czyjejś czynności np.
- pisany,
- malowana,
- opłakane,

Imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy a)grać (imiesłów przymiotnikowy bierny) b)błękitny (rzeczownik) c)zburzyć (imiesłów przymiotnikowy bierny) d)lecieć (czasownik dokonany) e)wygrywać (rzeczownik) f)serw (czasownik niedokonany)

od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy a)grać (imiesłów przymiotnikowy bierny) b)błękitny (rzeczownik) c)zburzyć (imiesłów przymiotnikowy bierny) d)lecieć (czasownik dokonany) e)wygrywać (rzeczownik) f)serw (czasownik niedoko...

Język polski

2. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny Oczywiście dam NAJ!

2. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny Oczywiście dam NAJ!...

Język polski

od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy , imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni bezokoliczniki to ;kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć proszę o odpowiedz na dziś DZIĘKI//

od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy , imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni bezokoliczniki to ;kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć proszę o odpowiedz na dzi...

Język polski

Zamień bezokoliczniki szukać i ubrać przez imiesłów przymiotnikowy czynny, bierny imiesłów przysłówkowy współczesny, uprzedni i formy na to no

Zamień bezokoliczniki szukać i ubrać przez imiesłów przymiotnikowy czynny, bierny imiesłów przysłówkowy współczesny, uprzedni i formy na to no...

Język polski

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY: -czynny, końcówka ĄCY -bierny, końcówka TY   IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY: -współczesny, końcówka ĄC -uprzedni, końcówka WSZY, ŁSZY [wszy - przed samogłoską, łszy - za spółgłoską]   IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE: -NIE piszemy ŁĄCZNIE   IMIESŁ

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY: -czynny, końcówka ĄCY -bierny, końcówka TY   IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY: -współczesny, końcówka ĄC -uprzedni, końcówka WSZY, ŁSZY [wszy - przed samogłoską, łszy - za spółgłoską]   IMIESŁOWY PRZYMIOTNI...

Język polski

Imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje. Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: imiesłowy przymiotnikowy czynne-...