Sąsiedzi Polski

Rzeczpospolita Polska sąsiaduje z siedmioma państwami. Długość granic lądowych wynosi 3054 km (85%) a granica morska- 528 km. (15%).

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD ZACHODU:

NIEMCY:
Długość granicy z Polską:- 467 km.
Granica naturalna z Polską: Nysa Łużycka i Odra
Stolica: Berlin
Powierzchnia kraju: 357 tyś. km?.
Liczba ludności: 82,1 mln.
Jednostka monetarna: Euro

Ukształtowanie terenu: wyżynno- górskie Średniogórze Niemieckie, stare góry, płaskowyże hercyńskie, zapadliska tektoniczne. Góry: Harz, Góry Reńskie, Góry Łupkowe, Jura, Kotliny: Szwabska i Frankońska, Nizina Górnoreńska, Alpy, Wyżyna Bawarska.

Klimat: umiarkowany ciepły, wpływ morskich mas powietrza.
Rzeki: zlewisko 3 mórz. Ren, Men, Łaba, Wazera, Ems.
Roślinność: lasy- sosna, świerk, bukowe, mieszane.
Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, rudy cynku i ołowiu, sól kamienna.
Ośrodki przemysłowe: zagłębie Ruhry, Saary, Saskie, Łużyckie, Nadreńskie.
Przemysł: przetwórczy, metalowy, maszynowy, chemiczny, środków transportu, hutnictwo, ceramiczny, szklarski, poligraficzny, spożywczy.
Rolnictwo: hodowla trzody chlewnej, drobiu, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa.
Turystyka: Parki narodowe, sporty zimowe, duża ilość zabytków, liczne targi, koncerty, festiwale.

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD POŁUDNIA:

CZECHY
Długość granicy z Polską: 790 km.
Granica naturalna z Polską: Sudety
Stolica: Praga
Ustrój: republika
Powierzchnia Kraju: 78,9 tyś. km?
Liczba ludności: 10,3 mln.
System monetarny: korona czeska
Ukształtowanie terenu: kraj wyżynny, Masyw Czeski, fragment Karpat Zachodnich, nizina Naddunajska, Sudety.
Klimat: umiarkowany, ciepły.
Rzeki: zlewiska 3 mórz: Łeba, Wełtawa, Izera, Ochrza uchodzą do Morza Północnego, Odra do Bałtyku, Morawa do Morza Czarnego.
Roślinność: duża lesistość, dąb, buk, grab.
Surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, rudy uranu, ołowiu, cynku, wolframu, kaolin.
Przemysł: środki transportu- Skoda, przemysł przetwórczy- branża elektromaszynowa, metalowa, hutnicza, włókiennicza i spożywcza.
Rolnictwo: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, len, owoce, hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec oraz drobiu.
Turystyka: jej rozwojowi sprzyjają walory przyrodnicze, zabytkowe miasta, bogaty folklor, liczne zamki, dobrze rozwinięta baza turystyczna.

SŁOWACJA
Długość granicy z Polską: 539 km.
Granica naturalna z Polską: Tatry, Spisz, Bieszczady
Stolica: Bratysława
Ustrój: republika
Powierzchnia kraju: 49 tyś. km2
Liczba ludności: 5,4 mln.
Jednostka monetarna: korona słowacka
Ukształtowanie terenu: fałdowanie alpejskie, większość terenów ma charakter górzysty, Karpaty, kotliny Liptowska, Spiska, Zwoleńska, liczne doliny rzek, nieliczne niziny.
Klimat: umiarkowany ciepły, z przewagą kontynentalnego.
Rzeki: Dunajec i Poprad- zlewisko Bałtyku, Dunaj wraz z dopływami- zlewisko Morza Czarnego.
Roślinność: znaczny udział lasów.
Surowce mineralne: węgiel brunatny, rudy manganu, żelaza, miedzi i cynku, rtęć, magnezyt, gaz ziemny.
Przemysł: hutnictwo, przemysł rafineryjny, petrochemiczny, drzewny, papierniczy, obuwniczy, odzieżowy, liczne zakłady chemiczne.
Rolnictwo: uprawa zbóż, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, tytoń, winnice, sady, warzywa, hodowla trzody chlewnej, owiec, drobiu, bydła.
Turystyka: jej rozwojowi sprzyja dobrze rozbudowana baza turystyczna, piękne krajobrazy, liczne parki narodowe, walory przyrodnicze np. jaskinie, szczyty górskie.

PAŃSTWA GRANICZĄCE OD WSCHODU:

UKRAINA
Długość granicy z Polską: 529 km.
Granica naturalna z Polską: Prypeć, Bug.
Stolica: Kijów
Ustrój: republika
Powierzchnia kraju: 603,7 tyś. km2
Liczba ludności: 50,7 mln.
Jednostka monetarna: hrywna

Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, nieliczne wyżyny i wzniesienia- Wyżyna Wołyńsko- Podolska, pasma górskie- Gółogóry, Góry Krzemienieckie, Wyżyna Naddnieprzańska, Wyżyna Azowska, tereny bagniste, Nizina Czarnomorska, szerokie doliny rzek, Karpaty Wschodnie, Góry Krymskie.
Klimat: umiarkowany ciepły, kontynentalny, a także klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego (południowy Krym)
Rzeki: zlewiska Morza Czarnego, Azowskiego i Bałtyckiego. Dniepr, Prypeć, Desna, Suła, Doniec, Boh, Dniestr, Dunaj, Cisa.
Roślinność: las, lasostep, stepy, sosna, dąb, grab.
Surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy: żelaza, manganu, sól potasowa i kamienna, cynk, ołów, rtęć.
Przemysł: elektrownie, przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, obuwniczy, spożywczy. Zakłady zlokalizowane są w różnych regionach kraju, najwięcej w okręgu Donieckim.
Rolnictwo: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, tytoń, jęczmień, konopie, żyto, len, chmiel, ziemniaki. Hodowla drobiu, trzody chlewnej, owiec, pszczół i zwierząt futerkowych.
Turystyka: na rozwój turystyki składa się duża ilość uzdrowisk, piękne plaże, walory kulturowe i przyrodnicze. Stare miasta z zachowanymi zabytkami- Lwów, Poczajów, Kijów.

BIAŁORUŚ
Długość granicy z Polską: 416 km.
Granica naturalna z Polską: Bug
Stolica: Mińsk
Ustrój: republika
Powierzchnia kraju: 207,6 tyś. km2
Liczba ludności: 10,2 mln.
Rok powstania: niepodległość 1991
Jednostka monetarna: rubel białoruski
Klimat: umiarkowany przejściowy, pomiędzy kontynentalnym a morskim.
Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, Nizina Wschodnioeuropejska, rzeźba polodowcowa, tereny bagienne, pasma wzgórz morenowych, Wyżyna Białoruska
Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Dźwina, Niemen, zlewisko Morza Czarnego- Dniepr z Prypecią, Berezyna, Soż.
Roślinność: lasy mieszane, lasy iglaste świerkowe i sosnowe, grab, brzoza, olcha, liczne torfowiska
Surowce mineralne: sole potasowe, fosforyty, niewielkie ilości ropy naftowej, wapienie.
Przemysł: przetwórstwo surowców mineralnych, nawozy potasowe, rafinerie ropy, przemysł drzewny, spożywczy, maszynowy
Rolnictwo: chów bydła i trzody chlewnej, uprawa zbóż, konopie, len
Turystyka: na rozwój turystyki mają wpływ zabytki wielkich miast, walory przyrodnicze, bogata przeszłość historyczna. Są to walory obecnie słabo wykorzystywane, choć w przyszłości mogą stać się ważną atrakcją turystyczną kraju.

LITWA
Długość granicy z Polską: 103 km.
Granica naturalna z Polską: Niemen
Stolica: Wilno
Ustrój: republika
Powierzchnia kraju: 65,2 tyś. km2
Liczba ludności: 3,7 mln.
Jednostka monetarna: 1 litas
Ukształtowanie terenu: kraj nizinny, liczna rzeźba polodowcowa, część Litwy znajduje się na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej, Nizina Pomorska, Wysoczyzna Żmudzka, Pojezierze Wileńskie, Wyżyna Miednicka.
Klimat: umiarkowany przejściowy między kontynentalnym a morskim.
Rzeki: zlewisko Morza Bałtyckiego- Niemen, Święta, Widawa.
Roślinność: lasy mieszane, sosna, świerk, brzoza, olcha, dąb, bagna, torfowiska.
Surowce mineralne: wapień, dolomity, kreda, gips, bursztyn, torf.
Przemysł: spożywczy- Kowno, Wilno. Materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, maszynowy, paliwowo- energetyczny, chemiczny.
Rolnictwo: zboża- jęczmień, pszenica, żyto, ziemniaki, buraki, len, hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, rybołówstwo.
Turystyka: atrakcjami turystycznymi są zabytkowe miasta, walory kulturowe i przyrodnicze, uzdrowiska (Druskienniki), parki narodowe.

PAŃSTWO GRANICZĄCE Z POLSKĄ OD PÓŁNOCNEGO WSCHODU:

ROSJA (OBWÓD KALININGRADZKI)
Długość granicy: 210 km.
Granica naturalna: jezioro Wisztynieckie
Stolica: Moskwa
Ustrój: republika
Powierzchnia kraju: 17,7 mln. km2
Liczba ludności: 147 mln. (cała Rosja)
Jednostka monetarna: rubel
Ukształtowanie terenu: dużą część zajmują tereny równinne, niziny, jedynie część wschodnią zajmują góry i wyżyny. Nizina Wschodnioeuropejska, Ural, Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna Środkowosyberyjska.
Klimat: strefa klimatu umiarkowanego i okołobiegunowego.
Rzeki: zlewisko oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. Wołga, Jenisej, Ob, Amur.
Roślinność: tundra, lasotundra, tajga, lasy mieszane i liściaste, roślinność półpustynna
Surowce mineralne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki bitumiczne, rudy uranu, żelaza i miedzi, cynk, ołów, nikiel, Wolfram, złoża złota, srebra i platyny, sól potasowa, apatyty, fosforyty, siarka, sól kamienna.
Przemysł: metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, samochodowy, materiałów budowlanych, drzewno- papierniczy, spożywczy.
Rolnictwo: zboża- pszenica, żyto. Ryż, kukurydza, proso, gryka, burak cukrowy, ziemniaki, słonecznik, len, sadownictwo, winorośl. Hodowla bydła, trzody chlewnej, owce, kozy, rybołówstwo.
Turystyka: rozwojowi turystyki sprzyja różnorodność krajobrazów, liczne zabytki architektury, folklor, liczna rezerwaty przyrody (gejzery, wulkany).

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

1)Położenie , powirzchnia Polski 2)Sąsiedzi polski 3)Województwa 4)Pasy,Pobrzeża Polski 5)Rzeki Polski (Ważniejsze) 6)Miasta Polski (Ważniejsze)

1)Położenie , powirzchnia Polski 2)Sąsiedzi polski 3)Województwa 4)Pasy,Pobrzeża Polski 5)Rzeki Polski (Ważniejsze) 6)Miasta Polski (Ważniejsze)...

Geografia

krzyżówka związana z sąsiadami polski hasło :sąsiedzi polski pliss daje naj !!

krzyżówka związana z sąsiadami polski hasło :sąsiedzi polski pliss daje naj !!...

Geografia

Sąsiedzi Polski. każdy ,z której strony Polski

Sąsiedzi Polski. każdy ,z której strony Polski...

Geografia

TEST Z PRZYRODY: 1.PASY KRAJOBRAZOWE 2.RZEKI,JEZIORA 3.PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI 4.SĄSIEDZI POLSKI+STOLICE 5.PARKI NARODOWE 6.CECHY KRAJOBRAZOW,POBRZEZY,,POJEZIERZY,NIZIN,WYZYN I GOR. PLISKA KLASA 5 KTO MIAŁ I COS PAMIETA NIECH NAPISZE!!!

TEST Z PRZYRODY: 1.PASY KRAJOBRAZOWE 2.RZEKI,JEZIORA 3.PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI 4.SĄSIEDZI POLSKI+STOLICE 5.PARKI NARODOWE 6.CECHY KRAJOBRAZOW,POBRZEZY,,POJEZIERZY,NIZIN,WYZYN I GOR. PLISKA KLASA 5 KTO MIAŁ I COS PAMIETA NIECH NAPIS...

Język polski

1.Jaki był pierwszy i ostatni król Polski ?  2.Najdłuższa i najkrótsza ulica Warszawy 4.Sąsiedzi Polski od wschodu  pomuszcie pliss

1.Jaki był pierwszy i ostatni król Polski ?  2.Najdłuższa i najkrótsza ulica Warszawy 4.Sąsiedzi Polski od wschodu  pomuszcie pliss...

Geografia

Geografia polski: - województwa i ważniejsze miasta w nich - łańcuchy szczytów górskich - sąsiedzi polski - ważniejsze szczyty górskie

Geografia polski: - województwa i ważniejsze miasta w nich - łańcuchy szczytów górskich - sąsiedzi polski - ważniejsze szczyty górskie...