Czasownik

CZEŚĆ!!! od czego zaczynamy? możę najprostrze- czsownik.

czasownik
- część mowy
- określa czynnośći
-odpowiada na pytania
a)co robi?
b) co się z nim dzieje?
- odmienia się przez:
a)czasy
*przeszły
*przyszły(prosty, złożony)
*terażniejszy

b)osoby
*1 ja
*2 ty
*3 on ona ono

* 1 my
*2 wy
*3 oni one

c)liczby
* pojedyńcza
*mnoga

d) rodzaje
*męski
*żeński
*nijaki
* meskoosobowy
*niemęskoosobowy

e)tryby
*rozkazujący
*orzekający
* przypuszczający

to podstawa następnym razem rzeczownik komętujcie i dawajcie pomysły.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

W zdaniu ,,Każdy z nas jest Odysem" występują A. 2 rzeczowniki, 1 czasownik, 1 zaimek, 1 przyimek B. 2 rzeczowniki, 1 czasownik, 1 zaimek, 1 spójnik C. 1 rzeczownik, 1 czasownik, 2 zaimki, 1 przyimek D. 1 rzeczownik, 1 czasownik, 2 zaimki, 1 spójnik Dam

W zdaniu ,,Każdy z nas jest Odysem" występują A. 2 rzeczowniki, 1 czasownik, 1 zaimek, 1 przyimek B. 2 rzeczowniki, 1 czasownik, 1 zaimek, 1 spójnik C. 1 rzeczownik, 1 czasownik, 2 zaimki, 1 przyimek D. 1 rzeczownik, 1 czasownik, 2 zaimki, 1 sp...

Język polski

zapisz A.w czasie przeszlym czasownik isc B. W czasie przeszlym czasownik wyjąć. C. W trybie przypuszczającym czasownik zacząć.

zapisz A.w czasie przeszlym czasownik isc B. W czasie przeszlym czasownik wyjąć. C. W trybie przypuszczającym czasownik zacząć....

Język polski

1. Dopisz odpowiednie wyrazy Rz . Dwór (czasownik ) - Wiatr (przymiotnik) - Wiara (czasownik) - Utwor (czasownik) - Starszy (przysłówek) - Daje 15 punktów za odpowiedz

1. Dopisz odpowiednie wyrazy Rz . Dwór (czasownik ) - Wiatr (przymiotnik) - Wiara (czasownik) - Utwor (czasownik) - Starszy (przysłówek) - Daje 15 punktów za odpowiedz...

Język polski

Spiesz się to czasownik? Wieńczy to czasownik? Przyzwyczajanie to czasownik?

Spiesz się to czasownik? Wieńczy to czasownik? Przyzwyczajanie to czasownik?...

Język polski

zad 1 . Odmin; a) w czsie teraźniejszym czasownik rozumieć. b) w trybie przypuszczającym czasownik zadać. c) w czasie przyszłym czasownik dźwigać PROSZE JAK NAJSZYBCIEJ !!

zad 1 . Odmin; a) w czsie teraźniejszym czasownik rozumieć. b) w trybie przypuszczającym czasownik zadać. c) w czasie przyszłym czasownik dźwigać PROSZE JAK NAJSZYBCIEJ !!...

Język polski

Ułóż zdania z podanymi czasownikami w odpowiednim czasie . Czasownik czytać w czasie terażniejszym . Czasownik uczyć się w czasie przeszłym. Czasownik chodzić w czasie przeszłym.

Ułóż zdania z podanymi czasownikami w odpowiednim czasie . Czasownik czytać w czasie terażniejszym . Czasownik uczyć się w czasie przeszłym. Czasownik chodzić w czasie przeszłym....