Oblicz Wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych. a) Dla a = -6 Wartość wyrażenia 7a-20 wynosi 7*(-6)-20 b)Dla x = 9 Wartość wyrażenia 50-3x Wynosi............ c) Dla m = 2 Wartość wyrażenia 10m+m (kwadratowych) wynosi........ d)Dla w

Oblicz Wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych. a) Dla a = -6 Wartość wyrażenia 7a-20 wynosi 7*(-6)-20 b)Dla x = 9 Wartość wyrażenia 50-3x Wynosi............ c) Dla m = 2 Wartość wyrażenia 10m+m (kwadratowych) wynosi........ d)Dla w = -5 wartość wyrażenia w (kwadratowych) - 4w wynosi.............. e)Dla z = 1 Wartość wyrażenia 2z (sześciennych) + 3 z wynosi............. f)Dla t = 1/2 wartość wyrażenia 4t - 2 wynosi.........
Odpowiedź

b) 50-3*9=50-27=23 c)10*2+2²=20+4=24 d)-4*(-5)=20²=400 e)2*1³+3*1=2+3=5

a     7×(-6)-20 = -62    b) 50-3*9=50-27=23 c)10*2+2²=20+4=24 d)-4*(-5)=20²=400 e)2*1³+3*1=2+3=5

Dodaj swoją odpowiedź