Uprość wyrażenia: a) 3x+1+4x= b) 4-2x+9= c) 0,5x-0,5+x= d) 1/4x+2+3/4x= e) 3a-5a+8-6= f) 3x-6-4x+4= g) 3x-4+4x+2 h) x+7-5x+3=

Uprość wyrażenia: a) 3x+1+4x= b) 4-2x+9= c) 0,5x-0,5+x= d) 1/4x+2+3/4x= e) 3a-5a+8-6= f) 3x-6-4x+4= g) 3x-4+4x+2 h) x+7-5x+3=
Odpowiedź
gabi7003464

a) 3x+1+4x= 7x + 1 b) 4-2x+9= 13- 2x c) 0,5x-0,5+x= 1,5x - 0.5 d) 1/4x+2+3/4x= 4/4x + 2 = x +2 e) 3a-5a+8-6= -2a+2 f) 3x-6-4x+4= -x - 2 g) 3x-4+4x+2 = 7x - 2 h) x+7-5x+3= -4x +10 Liczę na naj :)

paulinarompcnięta

a) =7x+1 b) =13-2x c) =1,5x-0,5 d) =x+2 e) =-2a+2 f) =-x-2 g) =7x-2 h) =-4x+10

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Uprość wyrażenia; a) 7x-5+2x-4= b) -8x+3m+5x-6m= c) 1,2x-3,8-5,6x+1,7= d) -4,8x²-4x+5x²+2,3x= Uprość wyrażenia: a) (7x-8)+(5x-3)= b) (-4a-5)+(3a+7)= c) (-1,8x²-4)+(5x²-0,3)= d) -(8x-3)-(-4x+4)= e) -(-7+2x)-(8x-12)= f) -(5-4x)+(8+12x)=

Uprość wyrażenia; a) 7x-5+2x-4= b) -8x+3m+5x-6m= c) 1,2x-3,8-5,6x+1,7= d) -4,8x²-4x+5x²+2,3x= Uprość wyrażenia: a) (7x-8)+(5x-3)= b) (-4a-5)+(3a+7)= c) (-1,8x²-4)+(5x²-0,3)= d) -(8x-3)-(-4x+4)= e) -(-7+2x)-(8x-12)= f) -(5-4x)+(8...

Matematyka

Proszę bardzo pilne !!!!!!1 1. Uprość wyrażenia a następne oblicz ich wartość dla podanych wartości zmiennych A.Oblicz wartość wyrażenia 3a (4-2a) + 2a (3a-5) dla a = 3 B.Oblicz wartość wyrażenia 4p (5+3p) - 2p (7+6p) dla p=-2 C.Oblicz wartość wyraż

Proszę bardzo pilne !!!!!!1 1. Uprość wyrażenia a następne oblicz ich wartość dla podanych wartości zmiennych A.Oblicz wartość wyrażenia 3a (4-2a) + 2a (3a-5) dla a = 3 B.Oblicz wartość wyrażenia 4p (5+3p) - 2p (7+6p) dla p=-2 C....

Matematyka

Uprość wyrażenia i oblicz wartość liczbową wyrażenia: a) -3xy + 3xy - 2xy - xy dla x= -1 , y=2 b) 9y - 7y + x + 6x - 7y dla x= -2 , y= 3 c) 6a - 8b - 0,7 -(6,9 + a - 5b + 1,8 dla a= 0,2 b= 0,1 d) 4x - 4y - x + y

Uprość wyrażenia i oblicz wartość liczbową wyrażenia: a) -3xy + 3xy - 2xy - xy dla x= -1 , y=2 b) 9y - 7y + x + 6x - 7y dla x= -2 , y= 3 c) 6a - 8b - 0,7 -(6,9 + a - 5b + 1,8 dla a= 0,2 b= 0,1 d) 4x - 4y - x + y ...

Matematyka

Uprość wyrażenia stosując wzory mnożenia. Oblicz wartość wyrażenia.

Uprość wyrażenia stosując wzory mnożenia. Oblicz wartość wyrażenia....

Matematyka

Witam potrzebuje osoby która obliczy mi zadania wynik i działanie potrzebuje to jak najszybciej na matme dziękuje daje 20 punktów 1) Uprość wyrażenia a)-8+(4a-3) B)-8-(4a-3) 2) Dane są A=4x-5y+2 B=-9x+6y-4 Wyznacz A+B i A-B 3) oblicz wartość

Witam potrzebuje osoby która obliczy mi zadania wynik i działanie potrzebuje to jak najszybciej na matme dziękuje daje 20 punktów 1) Uprość wyrażenia a)-8+(4a-3) B)-8-(4a-3) 2) Dane są A=4x-5y+2 B=-9x+6y-4 Wyznacz A+B i A-B 3) o...

Matematyka

Uprość wyrażenia algebraiczne a) - 7 + 3y +9 + 2 przykład B 2 x minus 4 plus 3 x minus 2

Uprość wyrażenia algebraiczne a) - 7 + 3y +9 + 2 przykład B 2 x minus 4 plus 3 x minus 2...