Mitoza i mejoza. Typy podziałów komórkowych.

Podział komórki oznacza
- podział jądra komórkowego (kariokineza)
- oraz podział cytoplazmy (cytokineza).

Wyróżniamy 3 sposoby podziału komórki .
- MITOZA
- MEJOZA
- AMITOZA

(w liceum w klasie o nierozszerzonej biologii omawiane są tylko mitoza i mejoza i temu poświęcę te prace)

MITOZA [w komórce somatycznej]
(prowadzi do powstania dwóch komórek potomnych)

Moment powstania nowej komórki somatycznej jest powstaniem cyklu.

Następują :
1. Interfaza ( replikacja DNA , synteza białek , podział mitochondriów)
2. Mitoza

Etapy
- profaza - formowanie się chromosomów
- metafaza- układanie się chromosomów
- anafaza - wędrówka grup chromosomów
- telofaza- częściowa despiralizacja chromosomów.

Podział cytoplazmy.
46 chromosomów w komórce macierzystej dzieli się na - dwie komórki potomne, które mają także po 46 chromosomów

MEJOZA [w gametach]
(prowadzi do powstania 4 komórek potomnych)

Istnieją dwa podziały.

Podział I:
profaza I - formowanie się chromosomów, chromosomy homologiczne tworzą biwalenty crossing over - czyli wymiana odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych ( tak wiem brzmi strasznie xD )
metafaza I - układanie biwalentów
anafaza I - wędrówka grup chromosomów
telofaza I - częściowa despiralizacja chromosomów. Podział cytoplazmy

Podział II
- profaza II - formowanie się chromosomów
- metafaza II - układanie się chromosomów
- anafaza II - wędrówka grup chromosomów
- telofaza II - częściowa despiralizacja chromosomów. Podział cytoplazmy.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Mitoza i mejoza (ściąga)

1)BUDOWA CHROMOSOMU
Składa się z ramion rozdzielonych- centromerem.Podłużnie podzielony jest na dwie połówki- chromatydy.Każda chromatyda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząsteczkę DNA.
2)LICZBA CHROMOSOMÓW KOMÓRKACH
Komó...

Biologia

Mitoza i mejoza

1)BUDOWA CHROMOSOMU
Składa się z ramion rozdzielonych- centromerem.Podłużnie podzielony jest na dwie połówki- chromatydy.Każda chromatyda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząsteczkę DNA.
2)LICZBA CHROMOSOMÓW KOMÓRKACH
Komó...

Biologia

Genetyka

G e n e t y k a jest nauką badającą zjawiska dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Występowanie u rodziców i potomstwa tych samych właściwości strukturalnych i funkcjonalnych nazywamy dziedzicznością. Właściwości te mogą b...

Biologia

Mitoza - opracowanie

Komórki somatyczne są to wszystkie komórki ciała z wyjątkiem rozrodczych. Każdą żywą komórkę charakteryzuje zdolność do podziału. Każdy podział komórki składa się z 2 procesów: kariokinezy i cytokinezy.II Podczas podziału jądra...

Biologia

Cytologia

1. SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI
W skład organizmów żywych wchodzą pierwiastki (makro-, mikro- i ultraelementy), które budują związki nieorganiczne (woda i sole mineralne) oraz związki organiczne (cukrowce, tłuszczowce, białka i kwasy nuk...