Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

Zdanie podrzędne okolicznikowe -Pełni funkcję okolicznikw , który nie został wyrażony w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść okolicznika zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym. Zdanie podrzędne okolicznikowe odpowiada na pytania okolicznika.                                                        

Wyróżniamy następujące typy zdania podrzędnego okolicznikowego:                        
*MIEJSCA - odpowiada na pytania : gdzie? , skąd?, dokąd?,którędy? Np: Tam , gdzie stał ten dom , biegnie autostrada (gdzie?)            

*CZASU - odpowiada na pytania : kiedy?, jak długo? Np: Kiedy będziesz w Krakowie mógłbyś mnie odwiedzić. (kiedy?)                  

*SPOSOBU - odpowiada na topytania: jak? W jaki sposób? Np: Wykonajcie to ćwiczenie tak , jak wam przed chwilą pokazałem (jak?)

*PRZYCZYNY - odpowiada na pytania: z jakiego powodu?, dlaczego? Np: Wieczorem będę się uczyła , ponieważ jutro mam sprawdzian.(z jakiego powodu?)            

*CELU - odpowiada na pytania: w jakim celu?, po co? Np: Musimy trochę potrenować , aby dobrze wypaść na zawodach (w jakim celu?)                                

*WARUNKU - odpowiada na pytanie: pod jakim warunkiem? Np: Jeśli przyjedziesz przed siódmą, zdążymy jeszcze do kina.        

*PRZYZWOLENIA - odpowiada na pytanie: mimo co? Np: Poszliśmy nad jezioro , mimo że zaczął padać deszcz.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rozpoznaj zdanie np: zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym 1. Ciągle się zastanawiam, czy podjęłam właściwą decyzję.

Rozpoznaj zdanie np: zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym 1. Ciągle się zastanawiam, czy podjęłam właściwą decyzję....

Język polski

Rozpoznaj zdanie np: zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym 1. Ciągle się zastanawiam, czy podjęłam właściwą decyzję.

Rozpoznaj zdanie np: zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym 1. Ciągle się zastanawiam, czy podjęłam właściwą decyzję....

Język polski

Każde z poniższych zdań pojedynczych przekształć w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym i określ typ utworzonego zdania. 1. Przed wyjazdem postanowił spotkać się z nią 2. Z powodu dawnych kłótni nie mogli się porozumieć 3. Po dłuższej rozmowie z

Każde z poniższych zdań pojedynczych przekształć w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym i określ typ utworzonego zdania. 1. Przed wyjazdem postanowił spotkać się z nią 2. Z powodu dawnych kłótni nie mogli się porozumieć 3....

Język polski

zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym...

Język polski

Przekształć pare zdań pojedynczych w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. Pod wodami oceanów występują czasami silne trzęsienia ziemi. Powstają wtedy wysokie na kilkadzisiąt metrów fale o nazwie tsunami.

Przekształć pare zdań pojedynczych w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. Pod wodami oceanów występują czasami silne trzęsienia ziemi. Powstają wtedy wysokie na kilkadzisiąt metrów fale o nazwie tsunami....

Język polski

Przekształć parę zdań pojedynczych w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. Pod wodami oceanów występują czasami silne trzęsienia ziemi Powstają wtedy wysokie na kilkadziesiąt metrów fale o nazwie tsunami.

Przekształć parę zdań pojedynczych w zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. Pod wodami oceanów występują czasami silne trzęsienia ziemi Powstają wtedy wysokie na kilkadziesiąt metrów fale o nazwie tsunami....