Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

Zdanie podrzędne okolicznikowe -Pełni funkcję okolicznikw , który nie został wyrażony w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść okolicznika zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym. Zdanie podrzędne okolicznikowe odpowiada na pytania okolicznika.                                                        

Wyróżniamy następujące typy zdania podrzędnego okolicznikowego:                        
*MIEJSCA - odpowiada na pytania : gdzie? , skąd?, dokąd?,którędy? Np: Tam , gdzie stał ten dom , biegnie autostrada (gdzie?)            

*CZASU - odpowiada na pytania : kiedy?, jak długo? Np: Kiedy będziesz w Krakowie mógłbyś mnie odwiedzić. (kiedy?)                  

*SPOSOBU - odpowiada na topytania: jak? W jaki sposób? Np: Wykonajcie to ćwiczenie tak , jak wam przed chwilą pokazałem (jak?)

*PRZYCZYNY - odpowiada na pytania: z jakiego powodu?, dlaczego? Np: Wieczorem będę się uczyła , ponieważ jutro mam sprawdzian.(z jakiego powodu?)            

*CELU - odpowiada na pytania: w jakim celu?, po co? Np: Musimy trochę potrenować , aby dobrze wypaść na zawodach (w jakim celu?)                                

*WARUNKU - odpowiada na pytanie: pod jakim warunkiem? Np: Jeśli przyjedziesz przed siódmą, zdążymy jeszcze do kina.        

*PRZYZWOLENIA - odpowiada na pytanie: mimo co? Np: Poszliśmy nad jezioro , mimo że zaczął padać deszcz.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przekształć wypowiedzenie z imiesłowem na zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. PROSTUJĄC SIĘ, WIDZIAŁEM NIEBIESKIE MORZE I ŻAGLE.

Przekształć wypowiedzenie z imiesłowem na zdanie podrzędnie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu. PROSTUJĄC SIĘ, WIDZIAŁEM NIEBIESKIE MORZE I ŻAGLE....

Język polski

Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

Zdanie podrzędne okolicznikowe -Pełni funkcję okolicznikw , który nie został wyrażony w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść okolicznika zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym. Zdanie podrzędne okolicznikowe odpowiada na pytania ...

Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

1. Zdanie złożone - zdanie zawierające przynajmniej dwa człony (zdania składowe) i co najmniej dwa orzeczenia.
2. Zdanie składowe - jest to człon zdania złożonego, w budowie przypomina zdanie pojedyncze (jedno orzeczenie)....

Język polski

Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Współrzędnie złożone

1. Zdania łączne, treść zdań składowych łączy się i są najczęściej połączone spójnikami: i, a, oraz, ani, ni, również, jak również
Wykres do tego zdania wygląda tak ________ ... _________

Język polski

Części zdania i zdania złożone wspólrzędnie

CZĘŚCI ZDANIA

1. Rodzaje zdań

ZDANIE


pojedyncze złożone


nierozwinięte rozwinięte współrzędnie nadrzędnie podrzędne
-wynikowe -z podrzędnym podmiotowym
-łączne -z podrzędny...

Język polski

Gramatyka - język polski

Wypowiedzenia dzielimy na zdania (zawierające orzeczenie) i równoważniki zdań, inaczej oznajmienia (nie zawierające orzeczenia). Wypowiedzenia, których nie można uzupełnić w ten sposób, to zawiadomienia lub wykrzyknienia.

Zdania:<...