Mikołaj Kopernik - krótki życiorys

Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, zmarł 70 lat później w roku 1543. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą oraz lekarzem. W 1510 roku osiedlił się we Fromborku i został kanonikiem (księdzem) kapituły warmińskiej. W czasie wojny polsko-krzyżackiej (1520-1521) kierował w Olsztynie obroną zamku.

W dziele De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) zawarł wykład heliocentrycznej (słońce jako centrum) teorii budowy świata, której to teorii był twórcom. To właśnie dzieło zostało umieszczone na "CZARNEJ LIŚCIE", ponieważ kościół katolicki pozostawał przy swoim twierdzeniu, że Ziemia jest centrum wszechświata. Przez takie właśnie twierdzenie i przypuszczenie o tym, iż Ziemia obraca się wokół Słońca. Innymi, najsłynniejszymi pracami Kopernika były dzieła takie jak: "Commentariolus" oraz "Trygonometria". Mikołaj wysunął projekt reformy walutowej i jako pierwszy sformułował prawo o wypieraniu z obiegu lepszego pieniądza przez gorszy. Po śmierci najsłynniejszego, polskiego astronoma ludzie na całym świecie zaczęli mówić, iż Kopernik "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię".

Dodaj swoją odpowiedź