Tematy i objaśnienia sentencji w "Pieśni IX" J. Kochanowskiego

1. Temat sentencji: przemijanie
Cytat: "Nic wiecznego na świecie, radość z troską się plecie"
Objasnienia: nic nie trwa wiecznie. idealnie pasuje tu powiedzenie raz na wozie, raz pos wozem. raz jesteśmy szczęśliwi, raz smutni.

2. Temat sentencji: szczęście i miłość
cytat: "Lecz na szczęście wszelakie serce ma byc jednakie"
objaśnienia: trzeba byc odpornym na różne sytuacje, mieć zawsze na uwadze głos serca, ale nie słuchac go zbyt często.

3. temat ...: fortuna
cytat: "Bo z nas fortuna szydzi. to da, to weźmie, jak jej się widzi"
objaś.: los płata nam różne figle. to jak fortuna się toczy może uledz zmianie w każdej chwili, w tempie expresowym.

4. temat: wiara
cytat: "siła Bóg może wywrócić w godzine, a kto mu kolwiek ufa, nie zginie"
objaś.: jesteśmy uzależnieni od boga. to on decyduje w wielu rzeczach.

5. temat: nadzieja
cytat: "nie porzucaj nadzieje jakoć się kolwiek dzieje"
obajś.: nigdy nie trać zimnej krwi. wszystko się może zdarzyć. zarówno to dobre jak i złe.

Dodaj swoją odpowiedź