Dlaczego sejmuria nie jest formą przejściową między płązami a gadami?

Sejmuria NIE jest formą pośrednią między płazami i gadami ponieważ nie jest przodkiem gadów-jej znaleziska datuje się na okres wczesnego permu.Przedstawiciele reprezentują cechy zdecydowanie płazie(np obecnośc kijanki,budowa czaszki...),natomiast cechy gadzie(np pazury,1kłykiec potyliczny czaszki...) są "kaprysem Matki Natury" występującym u permskich płazów(meandrowców).
Prawdziwi przodkowie gadów występowali o wiele wcześniej niż sejmuria,w karbonie, i posiadały cechy typowo gadzie.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Dlaczego sejmuria nie jest formą przejściową między płązami a gadami?

Sejmuria NIE jest formą pośrednią między płazami i gadami ponieważ nie jest przodkiem gadów-jej znaleziska datuje się na okres wczesnego permu.Przedstawiciele reprezentują cechy zdecydowanie płazie(np obecnośc kijanki,budowa czaszki...),n...