Czy w naszej rzeczywistości znalazła odbicie postawa św. Franciszka??

Kim był św. Franciszek? Czym charakteryzowała się jego postawa? W jaki sposób my możemy go naśladować we współczesnym świecie? Gdy odpowiemy na te pytania będzie nam łatwiej znaleźć naśladowców tego świętego.
Święty Franciszek był synem bogatego kupca. Kiedy był młody prowadził „rozrywkowe” życie. Jednak po powrocie z więzienia, całkowicie się zmienił. Stał się pobożny, wszystko co miał oddał biednym. Wyznawał, iż Bóg stworzył wszystko z miłości do wszelkiego stworzenia. Był wierny ewangelicznym cnotom ubóstwa, pokory, miłości i posłuszeństwa.
Nie jest łatwo żyć tak, jak żył św. Franciszek. Lecz niektórym ta sztuka się udała. Jedną z takich osób był Ojciec Święty- Jan Paweł II. Tak jak św. Franciszek uważał On, że cała przyroda jest darem. Uwielbiał góry. Nawet, gdy został papieżem nie przestał chodzić po górach. Ze św. Franciszkiem łączyło go także przekonanie, że należy szanować wszystkie stworzenia, ponieważ stworzył je Bóg. W życiu Jana Pawła II znalazły odzwierciedlanie postawy Franciszkańskie.
Podobieństwo do św. Franciszka zauważam również w postawie księdza Jana Twardowskiego. Był on księdzem katolickim, a także poetą. Zwierzęta traktował on jak siostry i braci. Kochał każdą istotę, którą stworzył Bóg. Dawał to do zrozumienia w swoich wierszach. Uważał, że każde stworzenie jest czymś niesamowitym i wspaniałym. Ksiądz Jan Twardowski pisał o różnych zwierzętach, np.: o mrówkach, biedronkach, wróblach, przepiórkach. Szanował i kochał wszystkie organizmy żywe. Widać więc, że taką osobę możemy swobodnie nazwać św. Franciszkiem naszych czasów.
Każdy z nas może naśladować św. Franciszka. Nie jest to łatwe, ale jeśli się postaramy da nam to satysfakcję. Wszystko zostało stworzone z miłości Boga do nas, więc musimy pamiętać, ze trzeba to szanować. Naśladujmy więc świętego Franciszka codziennie. Dawajmy świadectwo naszej wiary, spełniajmy wolę Boga, a na pewno nie będziemy tego załować.

Dodaj swoją odpowiedź