Przysłówek

Przysłówek - jak sama nazwa wskazuje, jest wyrazem stojącym przy słowie, czyli przy czasowniku. Oznacza to, że przysłówek jest określeniem czasownika. Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Tzn. określająca czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek. Pełni funkcję okolicznika, orzecznika.

Przysłówki rozpoznajemy na podstawie pytań: jak? gdzie? kiedy?

Tworzymy je najczęściej od przymiotników za pomocą końcówki -e, -o. Przysłówki utworzone od przymiotników (odprzymiotnikowe) zazwyczaj stopniują się (tak jak przymiotniki, od których pochodzą). Pozostałe przysłówki, np. dziś, wczoraj, zawsze, nie stopniują się.

"Nie" z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym piszemy łącznie, a w wyższym i najwyższym oddzielnie. Z pozostałymi przysłówkami "nie" piszemy zawsze oddzielnie.

Niektóre przysłówki pochodzą od wyrażeń przyimkowych. Najczęściej są to skostniałe formy tych wyrażeń, w których zachowały się archaiczne formy deklinacji (np. celownik przymiotnika na -u).

Przykłady przysłówków: źle, dobrze, boso, szybko, długo, pięknie, jutro, zielono, śmiesznie.

Przysłówki stopniują się jak przymiotniki:
- stopniowanie regularne np. głośno, głośniej, najgłośniej.
- stopniowanie nieregularne np. dobrze, lepiej, najlepiej.
- stopniowanie opisowe np. krzepko, bardziej krzepko, najbardziej krzepko.

Niektóre przysłówki nie stopniują się np. teraz, dziś, jutro.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Utwórz od nich wskazane części mowy urząd - przymiotnik - przysłówek rzeczywistość -przymiotnik - przysłówek rzadkość -przymiotnik - przysłówek korzeń -przymiotnik - przysłówek

Utwórz od nich wskazane części mowy urząd - przymiotnik - przysłówek rzeczywistość -przymiotnik - przysłówek rzadkość -przymiotnik - przysłówek korzeń -przymiotnik - przysłówek...

Język polski

z Tomkiem-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) na ciekawy-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) film-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) do kina-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) POMOCY!!

z Tomkiem-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) na ciekawy-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) film-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) do kina-(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przysłówek) POMOCY!!...

Język polski

Jaki jest przysłówek od najgorszy ? Zdanie ma brzmieć tak: (tutaj ten przysłówek) znosił lekcje muzyki i literatury . PS:ten przysłówek ma być z ó,rz,ż,ch wymiennym.Ale proszę najpierw poprostu zastanowić się nad przysłówkowy a ja już sama dojde do tej "

Jaki jest przysłówek od najgorszy ? Zdanie ma brzmieć tak: (tutaj ten przysłówek) znosił lekcje muzyki i literatury . PS:ten przysłówek ma być z ó,rz,ż,ch wymiennym.Ale proszę najpierw poprostu zastanowić się nad przysłówkowy a ja j...

Język polski

1. Co oznacza przysłówek? 2. Przykład zastosowania przysłówka? 3. Przysłówek odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni przysłówek?

1. Co oznacza przysłówek? 2. Przykład zastosowania przysłówka? 3. Przysłówek odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni przysłówek?...

Język polski

Prosze opiszcie co to jest przysłówek na podstawie pytań 1. Co to jest przysłówek? 2.Na jakie pytania odpowiada? 3.Czy to częśc mowy odmienna czy nieodmienna? 4.jesli sie odmienia to przez co? 5. Jak tworzymy przysłówek?

Prosze opiszcie co to jest przysłówek na podstawie pytań 1. Co to jest przysłówek? 2.Na jakie pytania odpowiada? 3.Czy to częśc mowy odmienna czy nieodmienna? 4.jesli sie odmienia to przez co? 5. Jak tworzymy przysłówek?...