Przysłówek

Przysłówek - jak sama nazwa wskazuje, jest wyrazem stojącym przy słowie, czyli przy czasowniku. Oznacza to, że przysłówek jest określeniem czasownika. Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Tzn. określająca czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek. Pełni funkcję okolicznika, orzecznika.

Przysłówki rozpoznajemy na podstawie pytań: jak? gdzie? kiedy?

Tworzymy je najczęściej od przymiotników za pomocą końcówki -e, -o. Przysłówki utworzone od przymiotników (odprzymiotnikowe) zazwyczaj stopniują się (tak jak przymiotniki, od których pochodzą). Pozostałe przysłówki, np. dziś, wczoraj, zawsze, nie stopniują się.

"Nie" z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym piszemy łącznie, a w wyższym i najwyższym oddzielnie. Z pozostałymi przysłówkami "nie" piszemy zawsze oddzielnie.

Niektóre przysłówki pochodzą od wyrażeń przyimkowych. Najczęściej są to skostniałe formy tych wyrażeń, w których zachowały się archaiczne formy deklinacji (np. celownik przymiotnika na -u).

Przykłady przysłówków: źle, dobrze, boso, szybko, długo, pięknie, jutro, zielono, śmiesznie.

Przysłówki stopniują się jak przymiotniki:
- stopniowanie regularne np. głośno, głośniej, najgłośniej.
- stopniowanie nieregularne np. dobrze, lepiej, najlepiej.
- stopniowanie opisowe np. krzepko, bardziej krzepko, najbardziej krzepko.

Niektóre przysłówki nie stopniują się np. teraz, dziś, jutro.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

do podanych rzeczowników dopisz po trzy przymiotniki, a do czasowników po trzy przysłówki ZWIERZĄTKO - RZECZOWNIK DOPISZ PRZYMIOTNIK STATEK - RZECZOWNIK DOPISZ PRZYMIOTNIK PŁYNIE - CZASOWNIK DOPISZ PRZYSŁÓWEK MÓWI - CZASOWNIK DOPISZ PRZYSŁÓWEK

do podanych rzeczowników dopisz po trzy przymiotniki, a do czasowników po trzy przysłówki ZWIERZĄTKO - RZECZOWNIK DOPISZ PRZYMIOTNIK STATEK - RZECZOWNIK DOPISZ PRZYMIOTNIK PŁYNIE - CZASOWNIK DOPISZ PRZYSŁÓWEK MÓWI - CZASOWNIK DOPISZ ...

Język angielski

Please be quiet czy please be quietly??? Bo quietly to przysłówek a do tego zdania pasuje przysłówek tylo w zeszycue jest quiet i ja wkońcu nie wiem o co cbodzi to czy to?NWM to jakiś wyjątek?WYTŁUMACZCIE PLISSSS NAJ OCZYWIŚCIE BĘDZIE

Please be quiet czy please be quietly??? Bo quietly to przysłówek a do tego zdania pasuje przysłówek tylo w zeszycue jest quiet i ja wkońcu nie wiem o co cbodzi to czy to?NWM to jakiś wyjątek?WYTŁUMACZCIE PLISSSS NAJ OCZYWIŚCIE BĘDZIE...

Język polski

1. Czy ,,więc' to przysłówek? 2. Czy ,,i' to przysłówek? Proszę to na jutro!!!!! Daję naj :D

1. Czy ,,więc' to przysłówek? 2. Czy ,,i' to przysłówek? Proszę to na jutro!!!!! Daję naj :D...

Język polski

urzont to przymiotnik czy przysłówek rzeczywistość co to przysłuwek czy przymiotnik rzadkość to co ? przymiotnik czy przysłówek korzeń to co ? przysłuwek czy przymiotnik

urzont to przymiotnik czy przysłówek rzeczywistość co to przysłuwek czy przymiotnik rzadkość to co ? przymiotnik czy przysłówek korzeń to co ? przysłuwek czy przymiotnik...

Język polski

Dopisz wyrazy pokrewne. niebo - przymiotnik i przysłówek. książkowy - rzeczownik wiatr - rzeczownik, przysłówek, przymiotnik i czasownik. pies - rzeczownik, rzeczownik i przymiotnik.

Dopisz wyrazy pokrewne. niebo - przymiotnik i przysłówek. książkowy - rzeczownik wiatr - rzeczownik, przysłówek, przymiotnik i czasownik. pies - rzeczownik, rzeczownik i przymiotnik....