Gospodarka w średniowieczu.

Na początku – gospodarka naturalna [towar za towar], później – towarowo pieniężna

W rolnictwie początkowo DWUPOLÓWKA [część uprawiana, reszta ugorem].

Często taka leżąca ziemia jałowiała no i musieli się osadnicy przenosić. Więc wprowadzono TRÓJPOLÓWKĘ [1 jare, 2 ozime, 3 – ugór, dla zwierząt]

XII w. – wprowadzono nowe narzędzia, np. kosę, pług żelazny, koło wodne.

Miasta. Początki średniowiecza – upadek miast = agraryzacja [przekształcano miasta we wsie], zanik cech miejskich.

Od Karola Wielkiego następuje ponowny wzrost znaczenia miast.
LOKACJA – założenie, urządzenie miasta

3 rodzaje Lokacji :
• Na miejscu dawnego grodu
• Obok istniejącego grodu
• Na zupełnie nowym miejscu

Ulice tworzyły siatkę, odchodziły od rynku głównego i łączyły się prostopadle ze sobą. Tym samym zostały podzielone na kwartały. Otaczały miasto mury obronne.

Przy każdej ulicy/dzielnicy mieszkali kupcy jednej profesji. Im bliżej rynku tym bogatsi mieszkańcy zamieszkiwali.

Władze miasta: Początkowo gdy miasto było lokowane zarządzał wójt w imieniu feudała. Później PATRYCJUSZE [ najbogatsi], wykupywali prawa wójta i zaczynała rządzić RADA MIEJSKA składająca się z burmistrza i rajców.

Pojawili się mieszczanie:

• Patrycjat [najbogatsi kupcy i mistrzowie cechowi, taka elita, to oni zarządzali miastem]
• Pospólstwo [biedniejsi mistrzowie cechowi i kupcy, posiadali tylko prawa miejskie]
• Plebs [ margines społeczny, ludzie luźni i partacze – rzemieślnicy spoza organizacji cechowych, bez praw miejskich]

Aby uzyskać prawa miejskie trzeba było przemieszkać rok i 1 dzień i nabyć jakąś własność w mieście.

Funkcjonowały 2 związki zawodowe:

• Gildia – stowarzyszenie kupców
• Cech – stowarzyszenie rzemieślników [najczęściej jednej branży]

Wielkie miasta tworzyły związki: HANZY. Najważniejszą była Hanza Miast Północno Niemieckich [połowa XIII w., np. Gdańsk, bo żyła tam ludność niemiecka, albo Liga Lombardzka[pónocno włoskie miasta – XII wiek], lub Republika Nowogrodzka.

XII/XIII zaczynają powstawać Domy Bankierskie w północnych Włoszech.

Najpowszechniejszymi monetami były denary, guldeny albo grosze praskie[srebrne].

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Co to jest gospodarka ekstensywna i intensywna w średniowieczu

Co to jest gospodarka ekstensywna i intensywna w średniowieczu...

Język angielski

Wyjaśnij pojęcie: gospodarka żarowa. Rozwiń ten punkt: 1. Metody uprawy ziemi w średniowieczu Plis pomocy :(

Wyjaśnij pojęcie: gospodarka żarowa. Rozwiń ten punkt: 1. Metody uprawy ziemi w średniowieczu Plis pomocy :(...

Język angielski

Gospodarka ekstensywna i intensywna w średniowieczu i jaką przybiera formę

Gospodarka ekstensywna i intensywna w średniowieczu i jaką przybiera formę...

Język angielski

Wymień 2 elementy , w  których gospodarka arabska przewyższała godpodarkę europejską we wczesnym średniowieczu ? ; )

Wymień 2 elementy , w  których gospodarka arabska przewyższała godpodarkę europejską we wczesnym średniowieczu ? ; )...

Ekonomia

Gospodarka w roznych epokach

GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

Rolnictwo – niska efektywność, najważniejsza gałąź produkcji; (80 – 90% ludzi); wynikało to z prymitywnej technologii;
trójpolówka – dzielenie ziemi na trzy pola (niwy): a) zboże b) ozi...