Imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przysłówkowe współczesne:
- nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie
- mają końcówkę –ąc
- są tworzone od czasowników niedokonanych
- są nieodmienne,
- zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania,

Imiesłowy przysłówkowe uprzednie:
- nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej przez orzeczenie
- mają końcówkę -wszy, -łszy
- są tworzone od czasowników dokonanych
- są nieodmienne,
- zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania,

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czemu imiesłowy przysłówkowe współczesne nie mogą zostać utworzone od czasowników dokonanych, a imiesłowy przysłówkowe uprzednie od czasowników niedokonanych?

Nie da się robić współcześnie czynności (teraz), która już się zakończyłą.

Imiesłowy przysłówkowe współczesne nie mogą zostać utworzone od czasowników dokonanych ponieważ nie można mówić o innej czynności wykonywane...

Język polski

1. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy? 2.Utwórz imiesłowy przymiotnikowe: czesać- pisać- pożegnać- 3.Utwórz imiesłowy przysłówkowe: jeść- napisać- czytać- 4.Odmień przez przypadki w l.poj i l.mn wyraz 'słowo'.

1. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy? 2.Utwórz imiesłowy przymiotnikowe: czesać- pisać- pożegnać- 3.Utwórz imiesłowy przysłówkowe: jeść- napisać- czytać- 4.Odmień przez przypadki w l.poj i l.mn wyraz 'słowo'....

Język polski

W podanych zdaniach podkreśl formy nieosobowe czasowników( imiesłowy przysłówkowe). Usiadłam przy biurku i próbowałam rozwiązać zadanie. Usiadłszy przy biurku, próbowałam rozwiązać zadanie. Gdy przypomniałam sobie wyjaśnienia nauczyciela, bez trud

W podanych zdaniach podkreśl formy nieosobowe czasowników( imiesłowy przysłówkowe). Usiadłam przy biurku i próbowałam rozwiązać zadanie. Usiadłszy przy biurku, próbowałam rozwiązać zadanie. Gdy przypomniałam sobie wyjaśnieni...

Język polski

od podanych czasowników utwórz imiesłowy uzupełnij nimi odpowiednie zdania. zaznacz imiesłowy przysłówkowe uprzednie. ćwiczenie wykonaj w zeszycie. (kiedy skończyłem odrabiać polski),zabrałem się do matematyki (gdy oglądam film),nie mogę z tobą rozmawia

od podanych czasowników utwórz imiesłowy uzupełnij nimi odpowiednie zdania. zaznacz imiesłowy przysłówkowe uprzednie. ćwiczenie wykonaj w zeszycie. (kiedy skończyłem odrabiać polski),zabrałem się do matematyki (gdy oglądam film),nie ...

Język polski

Od czasowników kopnąć ,kopać utwórz a)imiesłowy przysłówkowe b)imiesłowy przymiotnikowe

Od czasowników kopnąć ,kopać utwórz a)imiesłowy przysłówkowe b)imiesłowy przymiotnikowe...