Imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przysłówkowe współczesne:
- nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie
- mają końcówkę –ąc
- są tworzone od czasowników niedokonanych
- są nieodmienne,
- zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania,

Imiesłowy przysłówkowe uprzednie:
- nazywają czynność wcześniejszą od czynności wyrażonej przez orzeczenie
- mają końcówkę -wszy, -łszy
- są tworzone od czasowników dokonanych
- są nieodmienne,
- zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania,

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

1.z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe Osrobiwszy lekcje poszedł do kina na interesujący film. Rozmawiając z nią wesoło, żuł gumę. 2.Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami kolegów. imiesłowy przysłówkowe współczesne:

1.z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe Osrobiwszy lekcje poszedł do kina na interesujący film. Rozmawiając z nią wesoło, żuł gumę. 2.Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami kolegów. imiesłowy przy...

Język polski

Czemu imiesłowy przysłówkowe współczesne nie mogą zostać utworzone od czasowników dokonanych, a imiesłowy przysłówkowe uprzednie od czasowników niedokonanych?

Nie da się robić współcześnie czynności (teraz), która już się zakończyłą.

Imiesłowy przysłówkowe współczesne nie mogą zostać utworzone od czasowników dokonanych ponieważ nie można mówić o innej czynności wykonywane...

Język polski

Imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przysłówkowe współczesne:
- nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie
- mają końcówkę –ąc
- są tworzone od czasowników niedokonanych
- są nieodmienne,
- zawsze oddziela...

Język polski

Dokończ zdania: Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzone są od czasowników ................... Imieslowy przysłowkowe wspołczesne tworzone są od czasowników................. za pomocą zakończeń.................... Imiesłowy przysłówkowe uprzednie tworzon

Dokończ zdania: Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzone są od czasowników ................... Imieslowy przysłowkowe wspołczesne tworzone są od czasowników................. za pomocą zakończeń.................... Imiesłowy przysłówko...

Język polski

Cześć potrzebuje szybka odpowiec . Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy przysłówkowe uprzednie a) Wyjść - b) Znaleść- c) Włączyć- d)Otworzyć-

Cześć potrzebuje szybka odpowiec . Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy przysłówkowe uprzednie a) Wyjść - b) Znaleść- c) Włączyć- d)Otworzyć-...

Język polski

Utwórz imiesłowy przysłówkowe uprzednie od podanych wyrazów: Zjeść,wejść,iść,pić Dodatkowo: Potrzebuje kod dostęu do e booków nowej ery dla szkoły podstawowej. Daje naj

Utwórz imiesłowy przysłówkowe uprzednie od podanych wyrazów: Zjeść,wejść,iść,pić Dodatkowo: Potrzebuje kod dostęu do e booków nowej ery dla szkoły podstawowej. Daje naj...