Co to jest prehistoria?

Prehistoria, prahistoria (łac. pre - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi. Na terenach Afryki zaczyna się około 5 milionów lat temu razem z pojawieniem się pierwszych człowiekowatych, na terenie Europy około 1 miliona lat temu, natomiast na innych terenach z momentem pojawienia się tam człowieka.

Dzieli się na sześć podstawowych epok - daty w nawiasach nakładają się na siebie, ze względu na to, że na różnych terenach epoki te zaczynały się i kończyły w różnym czasie:
- paleolit - (ok. 40,5 mln lat - ok. 8000 p.n.e.)
- mezolit - (ok. 11000 - ok. 7000 p.n.e.)
- neolit - (ok. 8800 - ok. 2000 p.n.e.)
- eneolit/chalkolit (epoka miedzi) - (ok. 7000 - ok. 1800 p.n.e.)*
- epoka brązu - (ok. 6500 - ok. 800 p.n.e.)
- epoka żelaza - (ok. 5000 p.n.e. - ok. 100 n.e.)

Powyższa datacja jest próbą zniwelowania różnic wynikających z asynchronizmu rozwojowego, czyli nierównomiernego rozwoju różnych obszarów w tym samym czasie. Na przykład mezolit wystąpił tylko na ziemiach europejskich, a w Mezopotamii po paleolicie nastał od razu neolit. Epoka żelaza na ziemiach polskich rozpoczęła się ok. 750 r. p.n.e. (datę ustalono dzięki badaniom w osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie), w obu Amerykach dopiero po 1492 roku, zaś w Australii dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Stosowana przez polskich naukowców chronologia obejmuje terytoria Niżu Środkowoeuropejskiego.

Występujący na ziemiach europejskich eneolit na ziemiach Bliskiego Wschodu przyjmuje nazwę chalkolitu i pokrywa się z okresem powstawania pierwszych organizmów protopaństwowych. Nie wszyscy prahistorycy uznają eneolit/chalkolit za autonomiczny okres prehistorii, wielu uznaje go za schyłkowy etap neolitu.

Prehistoria (prahistoria) kończy się wraz z wynalazkiem pisma, co dla każdej kultury działo się w innym momencie. Pismo powstało jako daleka konsekwencja rewolucji neolitycznej, która poprzez zwiększenie liczby produkowanej żywności spowodowała występowanie nadwyżek produktów rolniczych i przemysłowych oraz zmianę struktury społecznej i przejście z ustroju rodowego na klasowy, co determinowało sporządzanie spisów administracyjnych i inwentaryzacyjnych. Niektóre kultury nie poznały nigdy pisma i te, które żyją w ten sposób obecnie, lub żyły tak do niedawna, noszą nazwę kultur pierwotnych.

Badaniem prehistorii (prahistorii) zajmuje się: archeologia i archeologia pradziejowa. Szczególnym jej działem, zajmującym się badaniem szczątków kostnych wymarłych człekokształtnych i człowiekowatych jest paleoantropologia i antropologia fizyczna.

Różnice między prahistorią a prehistorią


Terminy "prahistoria" i "prehistoria" nie są całkiem jednoznaczne. Przedrostek "pra" nie oznacza uprzedności tak jak przedrostek "pre", lecz wskazuje na kontynuację. Podkreśla tym samym nierozerwalność prahistorii i historii. Od lat panują spory odnośnie nazewnictwa omawianej epoki. Nazwę "prahistoria" promuje głównie poznański ośrodek naukowy, który wykazuje jego większą poprawność językową. Termin "prehistoria" forsują przede wszystkim naukowcy krakowscy, którzy powołują się na tradycję przedwojenną. Prahistoria z definicji obejmuje okres od pojawienia się hominidów (ok. 4,4 mln lat temu), natomiast prehistoria także bezpośrednio poprzedzający to wydarzenie okres geologiczny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czym charakteryzował się tryb koczowniczy i osiadły? 2. Wyjaśnij czym jest prehistoria. 3. Napisz epoki w prehistorii 4.Wyjaśnij co daje człowiekowi umiejętność rozpalania ognia 5. Czym jest gród? 6. Czym zajmowali się mieszkańcy Biskupina? 7. Legen

Czym charakteryzował się tryb koczowniczy i osiadły? 2. Wyjaśnij czym jest prehistoria. 3. Napisz epoki w prehistorii 4.Wyjaśnij co daje człowiekowi umiejętność rozpalania ognia 5. Czym jest gród? 6. Czym zajmowali się mieszkańcy Bi...

Język angielski

co to jest prehistoria??? co to jest era???

co to jest prehistoria??? co to jest era???...

Język angielski

1.Co to jest prehistoria? 2.Jakie są najdawniejsze epoki w dziejach człowieka? 3.Jakie są przykłady malarstwa jaskiniowego? 4.Podaj przykłady prehistorycznych narzędzi. 5.Co to jest naczynie ceramiczne i ornament? 6.Jakie są przykłady budowli z czasó

1.Co to jest prehistoria? 2.Jakie są najdawniejsze epoki w dziejach człowieka? 3.Jakie są przykłady malarstwa jaskiniowego? 4.Podaj przykłady prehistorycznych narzędzi. 5.Co to jest naczynie ceramiczne i ornament? 6.Jakie są przykłady b...

Język angielski

Co to jest prehistoria

Co to jest prehistoria...

Język angielski

czym jest prehistoria jutro mam klasowke

czym jest prehistoria jutro mam klasowke...

Język angielski

Co to jest prehistoria? Daje naj.

Co to jest prehistoria? Daje naj....