Atom i cząsteczka

Cząsteczka - jest to element budujący substancje chemiczną. Cząsteczka jest to najmniejsza porcja związku chemicznego, która ma jeszcze jego właściwości. Jest zbudowana przynajmniej z dwóch atomów. Połączonych chemicznie.

Atom - jest to najmniejsza porcja pierwiastka, która ma jeszcze jego właściwości. Różnych atomów tyle co pierwiastków (118)

Wartościowość - mówi nam ile wiązań może wytworzyć dany atom łącząc się z innymi atomami w cząsteczkę.

O - 16u
C - 12u
Cu - 64u
H - 1u
Pb - 207u
Fe - 56u
N - 14u
Mg - 24u
P - 31u
Na - 23u
Zn - 65u
Ag - 108u
Cl - 35,5u
Sn - 119u
Al - 27u
Si - 18u
K - 39u
Hg - 209u
Ca - 40u
Au - 197u

1. Jeżeli łączą się dwa takie same atomy lub podobnej wielkości, wtedy tworzą wiązanie atomowe uwspólnianie elektronów.
2. Jeżeli łączą się dwa atomy różnej wielkości to uwspólnianie jest nieuczciwe tworzy się wiązanie atomowo - spolaryzowane (kowalencyjne)
3. Jeżeli łączą się dwa atomy z których jeden „chce odda elektrony” z powłoki walencyjnej a drugi może je przyłączyć to atomów tworzą się jony
(+kation, - anion),które przyciągają się do siebie dając: Krzyształy Jonowe. np. Soli kuchennej

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne? a)atom sodu, atom tlenku sodu b)cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d)cząsteczka sodu, atom tlenku sodu

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne? a)atom sodu, atom tlenku sodu b)cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d)cząsteczka sodu, atom tlenku sodu...

Chemia

używając pojęć atom i cząsteczka napisz jak mozna przeczytać: 5N 5N2 5N2O5

używając pojęć atom i cząsteczka napisz jak mozna przeczytać: 5N 5N2 5N2O5...

Chemia

Atom i cząsteczka

Cząsteczka - jest to element budujący substancje chemiczną. Cząsteczka jest to najmniejsza porcja związku chemicznego, która ma jeszcze jego właściwości. Jest zbudowana przynajmniej z dwóch atomów. Połączonych chemicznie.

Chemia

Atom i cząsteczka - pytania sprawdzające

Jak zbudowana jest materia?
Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.

Co to jest atom?
Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka. Atom składa się z jądra...

Chemia

1.Cząsteczka amoniaku składa się z jednego atomu azotu i trzech cząsteczek wodoru. Ułóż wzór cząsteczki amoniaku. 2.Napisz w postaci symboli lub wzorów: Jeden atom chloru Cząsteczka tlenu Cztery cząsteczki wodoru Dwa atomy azotu 3.Ułóż równan

1.Cząsteczka amoniaku składa się z jednego atomu azotu i trzech cząsteczek wodoru. Ułóż wzór cząsteczki amoniaku. 2.Napisz w postaci symboli lub wzorów: Jeden atom chloru Cząsteczka tlenu Cztery cząsteczki wodoru Dwa atomy azot...

Chemia

Atom i cząsteczka

Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek, będących w ciągłym ruchu. Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera nukleony, czyli protony i neutrony. Liczb...