Atom i cząsteczka

Cząsteczka - jest to element budujący substancje chemiczną. Cząsteczka jest to najmniejsza porcja związku chemicznego, która ma jeszcze jego właściwości. Jest zbudowana przynajmniej z dwóch atomów. Połączonych chemicznie.

Atom - jest to najmniejsza porcja pierwiastka, która ma jeszcze jego właściwości. Różnych atomów tyle co pierwiastków (118)

Wartościowość - mówi nam ile wiązań może wytworzyć dany atom łącząc się z innymi atomami w cząsteczkę.

O - 16u
C - 12u
Cu - 64u
H - 1u
Pb - 207u
Fe - 56u
N - 14u
Mg - 24u
P - 31u
Na - 23u
Zn - 65u
Ag - 108u
Cl - 35,5u
Sn - 119u
Al - 27u
Si - 18u
K - 39u
Hg - 209u
Ca - 40u
Au - 197u

1. Jeżeli łączą się dwa takie same atomy lub podobnej wielkości, wtedy tworzą wiązanie atomowe uwspólnianie elektronów.
2. Jeżeli łączą się dwa atomy różnej wielkości to uwspólnianie jest nieuczciwe tworzy się wiązanie atomowo - spolaryzowane (kowalencyjne)
3. Jeżeli łączą się dwa atomy z których jeden „chce odda elektrony” z powłoki walencyjnej a drugi może je przyłączyć to atomów tworzą się jony
(+kation, - anion),które przyciągają się do siebie dając: Krzyształy Jonowe. np. Soli kuchennej

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne: a) atom sodu, atom tlenku sodu b) cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu. c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d) cząsteczka sodu, atom tlenku sodu

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne: a) atom sodu, atom tlenku sodu b) cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu. c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d) cząsteczka sodu, atom tlenku sodu...

Chemia

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne? a)atom sodu, atom tlenku sodu b)cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d)cząsteczka sodu, atom tlenku sodu

W którym zestawie wszystkie wyrażenia są poprawne? a)atom sodu, atom tlenku sodu b)cząsteczka sodu, cząsteczka tlenku sodu c) atom sodu, cząsteczka tlenku sodu d)cząsteczka sodu, atom tlenku sodu...

Chemia

Które z podanych niżej wyrażeń nie maja sensu chemicznego: atom żelaza; atom tlenku żelaza(III), cząsteczka tlenku żelaza(III), atom siarki, cząsteczka wody, atom wody, pół atom tlenu, dwie trzecie cząsteczki tlenku rtęci(II)?

Które z podanych niżej wyrażeń nie maja sensu chemicznego: atom żelaza; atom tlenku żelaza(III), cząsteczka tlenku żelaza(III), atom siarki, cząsteczka wody, atom wody, pół atom tlenu, dwie trzecie cząsteczki tlenku rtęci(II)?...

Chemia

1. Co to jest związek chemiczny, atom i cząsteczka? 2. Jaka jest najmniejsza cząsteczka we wszechświecie.? Daje najjjj :D

1. Co to jest związek chemiczny, atom i cząsteczka? 2. Jaka jest najmniejsza cząsteczka we wszechświecie.? Daje najjjj :D...

Język polski

Zapisz słownie równania następujących reakcji , używając pojęć atom i cząsteczka . a)) 2 Ag 2 ( cząsteczka ) O → 4 Ag + O 2 b)) PbO2 + 2 Co → Pb + 2 Co2 dziekuję ;]]

Zapisz słownie równania następujących reakcji , używając pojęć atom i cząsteczka . a)) 2 Ag 2 ( cząsteczka ) O → 4 Ag + O 2 b)) PbO2 + 2 Co → Pb + 2 Co2 dziekuję ;]]...

Chemia

C + 2h2 ------> CH4 Zapis słowny reakcji. Nwm czy C to jest jeden atom czy cząsteczka

C + 2h2 ------> CH4 Zapis słowny reakcji. Nwm czy C to jest jeden atom czy cząsteczka...