Źródło historyczne Pradzieje powstania pisma Egipt: Chiny Izrael Persja Starożytna Grecja Demokracja Rzym

Historia to nauka o ludziach i wydarzeniach z przeszłości. Chronologia jest to nauka pomocnicza historii zajmująca się porządkowaniem wydarzeń w czasie

Źródło historyczne to zachowane ślady życia i działalności człowieka w przeszłości , mogą być materialne i pisane

Pradzieje inaczej prehistoryczne okresy dziejów ludzkości od pojawienia się człowieka do powstania pisma -antropogeneza- powstanie człowieka

-australopitek- żył w Afryce ok. 4mln. Lat temu miał pewne cechy ludzkie . Miał postawę wyprostowaną chodził na dwóch nogach -homohabilizm- człowiek pojawił się ok. 2 mln lat temu -chomoelektus- pojawił się ok. 1mln. Lat temu , żył w niewielkich grupach. Zajmował się myślistwem i zbieractwem. Budował szałasy nauczył się wykorzystywać ogień

-neandertalczyk- pojawił się ok. 200tys. Lat temu. Żył w gromadach do 20 osób troszczył się o zmarłych i jednostki słabsze -homo sapiens- człowiek rozumny właściwy

Egipt: religia oparta na wierze w wielu bogów politelizm, rozwój piśmiennictwa ,pismo kreskowe zwane hieroglificznym, budownictwo- piramidy, Mezopotamia wielobóstwo, istniało pismo zwane klinowym , prawodawstwo w XVIII w powstał kodeks zwany kodeksem Hammurabiego, matematyka dwa systemy liczenia dziesiętnym i sześdziesiętnym, astronomia i astrologia w oparciu o obserwacje zjawisk astronomicznych opracowany został kalendarz.

Chiny : rzemiosło w VI w.p.n.e. pojawiła się umiejętność wytwarzania tkanin jedwabnych . w końcu 3 tysiąclecia pne. Chińczycy opanowali umiejętność pisania w VVVIIIw.pne.pojawiła się pierwotna forma druku a najstarsza zachowana książka drukowana pochodzi z IX w. Dużą rolę odgrywała filozofia Konfucjusz. Rozwijała się budowa mur chiński ok. 5000km powstał III-XVIw pne Barminizm kontynuowany przez buddyzm.

Izrael: religia oparta na wierze w jednego boga zwanego Jahwe

Persja. Dualizm religijny początek dał Zaravsta

Starożytna Grecja i jej mieszkańcy .Formy sprawowania władzy . oligarchia - to forma władzy gdzie żądzą nieliczni , głównie uprzywilejowani przedstawiciele zamożnych rodzin arystokracji Demokracja - władza ludu tyrania- to forma rządu gdzie władza należy do jednostki , która z reguły bezprawnie ją przejęła monarchia- to forma rządów gdzie władza przekazywana jest dziedzicznie jednej osobie i z reguły niczym nie ograniczonym polis- inaczej państwo miasto ,wspólnota polityczna i religijna obywateli agora - rynek to miejsce rozpatrywania spraw politycznych hegemonia- dominacja silniejszych nad słabszymi Demokracja Ateńska-władza ateńska - należała najpierw do króla zwanego Bazyleuszem, który z czasem stał się zwykłym urzędnikiem ponadto istnieli jeszcze inni urzędnicy np.: kolemar był naczelnym wodzem, archon sędzią w ciągu VII w dodano jeszcze innych urzędników reprezentujących interesy obywateli . po upływie rocznej kadencji każdy urzędnik wchodził do areopagu czyli rady starszych stanowiącego ciał wykonawcze . Każdy obywatel miał prawo wyboru urzędników oraz brania udziału w zgromadzeniu ludowym czyli tgz. Eklezji

Rzym został założżony753r. Pne. Przemiany ustrojowe Rzymu: -monarchia po Rumulusie panowało jeszcze sześciu innych władców z których ostatni został usunięty 509r.pne.-republika- to forma sprawowania władzy gdzie władze pochodzą z wyborów i są powoływane na czas określony instytucje rządowe republiki-zgromadzenie ludowe - ciało stanowiące władzę ustawodawczą podejmowało najważniejsze decyzje w państwie wybierało urzędników -senat -składał się z byłych urzędników pełnił rolę opinio-twórczą i decydował w sprawach polityki zagranicznej -urzędnicy konsul posiadał władze najwyższe , dowodził armią w czasie wojny , oraz sprawował namiestnictwo w najważniejszych prowincjach -prator posiadał władzę sądowniczą trybunał ludowy reprezentował interesy najuboższych , cenzur dbał o finanse państwa i sporządzał listę senatu , dyktator posiadał władzy

Dodaj swoją odpowiedź