Plan wydarzeń Świtezianki A. Mickiewicza

1. Spotkanie strzelca z dziewicą.
2. Pytanie strzelca o dziejach dziewicy.
3. Prośba dziewicy o dochowanie przysięgi strzelca.
4. Odejście dziewczyny.
5. Odejście dziewicy.
6. Namówienie dziewczyny czułym wyrazem.
7. Złamanie przysięgi strzelca.
8. Zginięcie młodzieńca z dziewczyną.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń Świtezianki A. Mickiewicza

1. Spotkanie strzelca z dziewicą.
2. Pytanie strzelca o dziejach dziewicy.
3. Prośba dziewicy o dochowanie przysięgi strzelca.
4. Odejście dziewczyny.
5. Odejście dziewicy.
6. Namówienie dziewczyny czułym wyrazem.
7. Z...

Język polski

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia.

W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim. Oświecen...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...