Przesłanie 'Wesela' Wyspiańskiego

Przesłanie 'Wesela' Wyspiańskiego dotyczy Polski, niepodległości i Polaków. Opiera się ono na sferze symbolicznej, mitologicznej oraz na syntezie sztuk.
Symbolika pomaga odczytać ten przekaz nie tylko umysłem, czyli wprost, ale również sercem. Pomaga to na nowo obudzić w odbiorcy dramatu poczucie patriotyzmu, chęć walki o Polskę. Mity piastowski, jagielloński, kościuszkowski, racławicki itd. udowadniają istnienie historii, kultury, obyczajów, woli niepodległości i przede wszystkim siłę Polaków. Synteza sztuk pomaga unaocznić to przesłanie.
'Wesele' jest o Polsce, ale jego przekaz dotyczy głównie tego, co w Polakach uśpione, wewnętrznych pragnień, sfery zapomnienia, o tym, co naprawdę ważne. Przesłanie 'Wesela' to, moim zdaniem, pobudzenie świadomości, woli walku narodu Polskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka "Wesela" przedstawiona przez Stanisława Pigonia.

Zastanów się, czy charakterystykę Wesela przedstawioną przez Stanisława Pigonia można odnieść do Dziadów Adama Mickiewicza. Dlaczego? Porównaj w pracy pisemnej relacje między „światem a zaświatem” w obydwu dramatach.

Świa...

Język polski

Symbolizm w dramatach Stanisława Wyspiańskiego i w malarstwie Młodej Polski.

BIBLIOGRAFIA
I. Literatura podmiotu:
1. Malczewski Jacek, Błędne koło. W: Krzysztofowicz- Kozakowska Stefania, Sztuka Młodej Polski. Kraków: Kluszczyński, 1999, s. 76.

2. Malczewski Jacek, Melancholia. W: Krzysztofowicz- Koza...

Język polski

Mity i symbole w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

Mity i symbole w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego

Wyspiański był jednym z najwybitniejszych twórców okresu młodej polski. Szczytem jego twórczości stały się dramaty pisane w ostatnich latach życia. Były to utwory podejmuj�...

Język polski

Mity i symbole w "Weselu" Wyspiańskiego

Wyspiański był jednym z najwybitniejszych twórców okresu młodej polski. Szczytem jego twórczości stały się dramaty pisane w ostatnich latach życia. Były to utwory podejmujące analizę ideałów, przekonań i sytuacji narodu polskiego.

Język polski

Opracowane pytania na maturę ustną - Młoda Polska.

1. Dekadentyzm, symbolizm i impresjonizm w Młodej Polsce

Polski dekadentyzm końca XIX wieku to postawa życiowa przepełniona przeświadczeniem, że ze zbliżającym się schyłkiem stulecia nadchodzi nieuchronna katastrofa cywilizacyjna,...