Najciekawszy bohater w "Syzyfowych pracach" - charakterystyka Bernarda Zygiera.

Najciekawszy bohater w ?Syzyfowych pracach?
Bernard Zygier jest dla mnie osobą, która najbardziej mi zaimponowała swoją postawą, osobowością i przekonaniami. Prawdopodobnie pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej Siegerów, swoje nazwisko pisał i wymawiał po polsku ? Zygier. Akceptował swoją polskość.
To chłopak około 18 letni, średniego wzrostu i krępej budowy ciała. Twarz miał zaokrągloną, rysy bardzo wyraziste a oczy nieokreślonej barwy. Autor napisał, że ?oczy Zygiera patrzyły spokojnie; nie wyrażały emocji? ? zaś wyraz twarzy miał nieco drwiący.
Był uczniem bardzo zdolnym: samodzielnie robił tłumaczenia łacińskie, rozwiązywał zadania matematyczne i ćwiczenia literackie. Nie zniechęcał się jeżeli czegoś nie rozumiał. Wytrwale dążył do wyznaczonego celu, zrozumienia i rozwiązania zaistniałego problemu. Naukę, zdobywanie wiedzy traktował jako narzędzie do zaistnienia wśród kolegów, nauczycieli zarówno Polaków jak i Rosjan. Był spokojny, grzeczny i opanowany.
Imponował swoim kolegom szeroką wiedzą z zakresu literatury i historii Polski. Recytacja wiersza Adama Mickiewicza pt: ?Reduta Ordona? w wykonaniu Zygiera ujęła i porwała za serca słuchających go. Uzmysłowił wszystkim, że są Polakami, że powinni walczyć o wyzwolenie ojczyzny spod zabory rosyjnskiego. Bernard stał się dla kolegów wzorem do naśladowania. Nauczył ich konspirować, stawiać opór ?praniu mózgów? prowadzonym przez rusyfikatorów.
Przyznam szczerze, że choć w powieści ?Syzyfowe prace? niewiele wypowiedzi Zygiera pojawia się to mocnym akcentem i powodem, dla którego zwróciłem na jego postać uwagę był szczery patriotyzm, zamiłowanie do polskości, polskiej literatury. Jego niespotykana odwaga polityczne przeciwstawianie się wrogom jest godna naśladowania i podziwu.
Był moment, że zastanowiłem się czy stać by mnie było lub kogoś z naszej klasy na heroizm, patriotyzm Bernarda Zygiera?

Dodaj swoją odpowiedź