Aleksander Fredro

Aleksander Fredro urodził się w Surochowie prawdopodobnie 20 czerwca 1793 roku. Jego ojcem był Jacek, a matką Maria z Dembińskich Fredrów małżonków. W Beńkowej Wiszui Aleksander spędził lata dzieciństwa. Kształcił się tylko w domu, we Lwowie. W 1809 roku wstąpił do wojska. Brał udział w wojnie 1813-1814 roku, międzi innymi w bitwach pod Dreznem i Lipskiem. Miał wojenne zasługi. W 1814 roku Fredro podał się do dymisji z wojska i wrócił do Lwowa. Tu poznał swą przyszłą żonę Zofię z Jabłonowskich Skarbkową. Zofia miała już męża, który długo niedawał jej zgody na rozwód. Dlatego więc dopiero w 1828 roku pisarz mógł wziąć ślub. Aleksander Fredro brał aktywny udział w życiu politycznym i kulturalnym Galicji. Został między innymi jednym z pierwszych członków Akademii Umiejętności w Krakowie. Końcowe lata życia spędził w dworku na Chorążczyźnie we Lwowie. W późniejszym wieku był nękany chorobami i skłonny do mizantropii. Zmarł 15 sierpnia 1876 roku. Pochowany został w kościele w Rudlach.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Aleksander Fredro - biografia

Krytyk teatralny Bohdan Korzeniowski tak pisał o Fredrze: "Aleksander Fredro od dobrych stu lat uchodzi za największego, może jedynie naprawdę wielkiego komediopisarza polskiego. Jedni nazywają go polskim Molierem, inni polskim Goldonim.

Język polski

W autobiografii aleksander fredro streszcza akcje swej sztuki na podstawie tego fragmentu napisz krotki jednoakowy dramat a tyyule przypominanym przez fredrę

Fredro Aleksander był hrabią urodzonym 20 czerwca 1793 w Surochowie koło Jarosławia, którą wówczas dzierżawił jego ojciec. Zmarł 15 lipca 1876 w Lwowie. Był najwybitniejszym komediopisarzem polskim, poetą i pamiętnikarzem. Od 1815 gospo...

Język polski

prosze pomużcie mi. imie i nazwisko Aleksander Fredro data urodzenia Aleksander Fredro miejsce urodzenia Aleksander Fredro przebieg edukacji Aleksander Fredro prosze pomuZcie mi to rozwiazac ten kto rozwiaze dam naj:)

prosze pomużcie mi. imie i nazwisko Aleksander Fredro data urodzenia Aleksander Fredro miejsce urodzenia Aleksander Fredro przebieg edukacji Aleksander Fredro prosze pomuZcie mi to rozwiazac ten kto rozwiaze dam naj:)...

Język polski

Aleksander Fredro - życie i twórczość

Aleksander Fredro przyszedł na świat w roku drugiego rozbioru Polski w Surochowie koło Jarosławia. Galicyjska rodzina Fredrów wywodziła się jednak z innej linii tego starego ziemiańskiego rodu niż Andrzej Maksymilian Fredro, kasztelan-wojew...

Język polski

Aleksander Fredro (życie, twórczość, najważniejsze utwory)

Aleksander Fredro hrabia herbu Bończa (ur. 20 czerwca 1793 w Surochowie, zm. 15 lipca 1876 we Lwowie) – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz. Tworzył w epoce romantyzmu.

Był człowiekiem pełnym wewnętrznych sprzecz...

Język polski

Aleksander Fredro - biografia

Aleksander Fredro urodził się w 1793 roku w Surochowie, w bogatej rodzinie szlacheckiej. Był jednym z dziewięciorga dzieci Jacka i Marianny Fredrów. Naukę pobierał w domu rodzinnym. Nigdy nie chodził do szkół publicznych. Po śmierci matki...