Dziennik lekcyjny.

Dziennik lekcyjny wykonany jako praca semestralna.
Program nalezy otworzyc w Open Office - CALC.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Dziennik lekcyjny.

Dziennik lekcyjny wykonany jako praca semestralna.
Program nalezy otworzyc w Open Office - CALC....

Język angielski

Określ jakim źródłem jest: łyżka, kronika Galla Anonima, kodeks ucznia, dziennik lekcyjny, zamek na Wawelu. PROSZE O POMOC!

Określ jakim źródłem jest: łyżka, kronika Galla Anonima, kodeks ucznia, dziennik lekcyjny, zamek na Wawelu. PROSZE O POMOC!...

Psychologia

Wychowawca klasy

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas. Wychowawcą klasy jest się „z urzędu”. Dysponuje się również „urz...

Matematyka

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Sylwia Sadowska
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Miejsce rozpocz...

Pedagogika

Czy „e-…” zawsze znaczy lepszy?

Na co trzeba zwrócić uwagę, aby informatyzacja szkół zmierzała
w dobrym kierunku i przynosiła jak najwięcej korzyści?

13 stycznia 2009 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN pojawił się projekt rozporządzenia Min...

Pedagogika

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel religii
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
St...