Cechy istot żywych

1. Odżywianie
2. Oddychanie
3. Wydalanie
4. Wzrost
5. Pobudliwość
6. Ruch (tylko u zwierząt)
7. Rozmnażanie

Sposoby odżywiania
Samożywność -organizmy roślinne same wytwarzają sobie pokarm w procesie fotosyntezy
Cudzożywność- organizmy pobierają gotowy pokarm z otoczenia

Schemat fotosyntezy
energia słoneczna
CO2 + H2O + sole mineralne chlorofil pokarm + O2

Oddychanie
To proces uzyskania energii (niezbędnej do wykonywania, każdej czynności życiowej) z pokarmu i tlenu. Produktami ubocznymi są H2O i CO2 proces ten zachodzi w , każdej komórce organizmu
oddychanie
pokarm + tlen spalanie energia + CO2 + H2O

Rodzaje rozmnażania
Rozmnażanie płciowe - występują komórki rozrodcze (męskie i żeńskie), które łączą się w procesie zapłodnienia. Osobniki potomne mają cech obojga rodziców. Ten typ występuje w świecie roślin i zwierząt

Rozmnażanie bezpłciowe- występuje u organizmów o prostej budowie z jednego osobnika z pominięciem procesu zapłodnienia. Rozmnażanie bezpłciowe może się odbywać przez: podział (bakterie), pączkowanie (drożdże), zarodniki (grzyby kapeluszowe), paprocie i skrzyp. Wegetatywnie przez: cebulki, kłącza, bulwy i rozmnóżki.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

wypisz cechy istot żywych

wypisz cechy istot żywych...

Przyroda

wypisz cechy istot żywych

wypisz cechy istot żywych...

Język polski

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 1.Potokowi nadano cechy istot żywych P/F. 2. W wierszu występują tylko rymy dokładne P/F. 3.Wyraz świszczący to onomatopeja P/F.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. 1.Potokowi nadano cechy istot żywych P/F. 2. W wierszu występują tylko rymy dokładne P/F. 3.Wyraz świszczący to onomatopeja P/F....

Pedagogika

Fizyczne i psychiczne cechy okresów rozwojowych człowieka od narodzin po śmierć

„(…) Dziecko ukazuje to, o czym świat każe nam zapominać:
ukazuje nam cud życia tego wszystkiego, co żyje”
Phil BosmansFIZYCZNE I PSYCHICZNE CECHY OKRESÓW ROZWOJOWYCH CZŁOWIEKA1. WSTĘP....

Psychologia

Pamięć jej cechy, rodzaje i typy

PAMIĘĆ


Pamięć często bywa określana jako właściwość zachowawcza organizmu, polegająca na gromadzeniu i przechowywaniu zdobytego doświadczenia oraz wykorzystywanie go w różnych sytuacjach. Powszechnie odnosi się do termin...