Cechy istot żywych

1. Odżywianie
2. Oddychanie
3. Wydalanie
4. Wzrost
5. Pobudliwość
6. Ruch (tylko u zwierząt)
7. Rozmnażanie

Sposoby odżywiania
Samożywność -organizmy roślinne same wytwarzają sobie pokarm w procesie fotosyntezy
Cudzożywność- organizmy pobierają gotowy pokarm z otoczenia

Schemat fotosyntezy
energia słoneczna
CO2 + H2O + sole mineralne chlorofil pokarm + O2

Oddychanie
To proces uzyskania energii (niezbędnej do wykonywania, każdej czynności życiowej) z pokarmu i tlenu. Produktami ubocznymi są H2O i CO2 proces ten zachodzi w , każdej komórce organizmu
oddychanie
pokarm + tlen spalanie energia + CO2 + H2O

Rodzaje rozmnażania
Rozmnażanie płciowe - występują komórki rozrodcze (męskie i żeńskie), które łączą się w procesie zapłodnienia. Osobniki potomne mają cech obojga rodziców. Ten typ występuje w świecie roślin i zwierząt

Rozmnażanie bezpłciowe- występuje u organizmów o prostej budowie z jednego osobnika z pominięciem procesu zapłodnienia. Rozmnażanie bezpłciowe może się odbywać przez: podział (bakterie), pączkowanie (drożdże), zarodniki (grzyby kapeluszowe), paprocie i skrzyp. Wegetatywnie przez: cebulki, kłącza, bulwy i rozmnóżki.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

wypisz cechy istot żywych

wypisz cechy istot żywych...

Przyroda

wypisz cechy istot żywych

wypisz cechy istot żywych...

Biologia

[SIÓDMA KLASA] Zadanie z biologii: Wymień cechy istot żywych. Bardzo proszę o pomoc.

[SIÓDMA KLASA] Zadanie z biologii: Wymień cechy istot żywych. Bardzo proszę o pomoc....

Język polski

W 2-3 osobowych zespołach nadajcie przedstawionym na zdjęciach przedmiotom cechy: -istot żywych(ożywienie) -człowieka(uosobienie)

W 2-3 osobowych zespołach nadajcie przedstawionym na zdjęciach przedmiotom cechy: -istot żywych(ożywienie) -człowieka(uosobienie)...

Język polski

W 2-3 osobowych zespołach nadajcie przedstawionym na zdjęciach przedmiotom cechy - istot żywych (ożywienie) - człowieka (uosobienie) na zdjęciach są słuchawki,mikrofon z przewodem,skrzypce ze smyczkiem i gitara klasyczna

W 2-3 osobowych zespołach nadajcie przedstawionym na zdjęciach przedmiotom cechy - istot żywych (ożywienie) - człowieka (uosobienie) na zdjęciach są słuchawki,mikrofon z przewodem,skrzypce ze smyczkiem i gitara klasyczna...

Biologia

1. Wymień i omów cechy istot żywych. 2. Podaj poziomy organizacji życia i nauki biologiczne zajmujące się nimi. 3. Co to obserwacja a co to jest doświadczenie. 4. Omów etapy metody naukowej. Podaj przykład. 5. Przedstaw zasady przeprowadzania doświa

1. Wymień i omów cechy istot żywych. 2. Podaj poziomy organizacji życia i nauki biologiczne zajmujące się nimi. 3. Co to obserwacja a co to jest doświadczenie. 4. Omów etapy metody naukowej. Podaj przykład. 5. Przedstaw zasady przepro...