Zaproszenie nieoficjalne

Zaproszenie
Zapraszam Cie Kamilo na moje przyjęcie urodzinowe, które odbędzie sie dnia 24,05,2008roku o godzinie 18.00 w moim mieszkaniu przy ul.Reja17.Będe z niecierpliwoscią oczekiwac.
Natalia

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

prosze o pomoc to na jutro 1 Napisz zaproszenie nieoficjalne 2 Napisz zaproszenie oficjalne

prosze o pomoc to na jutro 1 Napisz zaproszenie nieoficjalne 2 Napisz zaproszenie oficjalne...

Język polski

Zaproszenie nieoficjalne

Zaproszenie
Zapraszam Cie Kamilo na moje przyjęcie urodzinowe, które odbędzie sie dnia 24,05,2008roku o godzinie 18.00 w moim mieszkaniu przy ul.Reja17.Będe z niecierpliwoscią oczekiwac.
Natalia...

Język polski

Jak pisać niektóre formy wypowiedzi - streszczenia, rozprawka, charakterystyka, streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie, recenzja

Formy wypowiedzi pisemnej

Charakterystyka
Są dwa sposoby charakteryzowania bohatera: charakterystyka bezpośrednia oraz charakterystyka pośrednia.
Charakterystyka bezpośrednia to taka, w której narrator jasno, konkretnie ...

Język polski

zredaguj nieoficjalne zaproszenie do MAĆKA ŁAŃKI aby odwiedził cię w wakacje

zredaguj nieoficjalne zaproszenie do MAĆKA ŁAŃKI aby odwiedził cię w wakacje...

Język polski

Napisz zaproszenie na uroczystość, którą chciałbyś zorganizować dla bliskiej ci osoby. Zaproszenie ma być NIEOFICJALNE. Daje naj! z góry dzięki ;)

Napisz zaproszenie na uroczystość, którą chciałbyś zorganizować dla bliskiej ci osoby. Zaproszenie ma być NIEOFICJALNE. Daje naj! z góry dzięki ;)...

Język polski

Krótkie formy wypowiedzi

OGŁOSZENIE
Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej...