Oddziaływania międzycząsteczkowe - definicje

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą.

SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku.

MENISK WKLĘSŁY – powstaje, gdy siły przylegania są większe od siły spójność.

MENISK WYPUKŁY – powstaje, gdy siły spójności są większe od sił przylegania.

NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWE – powstaje w wyniku działania sił spójności. Są na tyle silne, ze potrafią utrzymać się na swojej powierzchni nawet ciężkie przedmioty. Napięcie to można jednak zmniejszyć dolewając detergentu.

Dodaj swoją odpowiedź