Charakterystyka Dmuchawca - "Kawiat Kalafiora"

Dmuchawiec jest bohaterem książki pt. "Kwiat kalafiora". Nauczyciel jest siwym staruszkiem o wesołym uśmieszku i spokojnym spojrzeniu. Ma jasne oczy, ukryte za grubymi szkłami okularów.

Profesor słynie z niezwykle pomysłowych wykładów. Wśród młodzieży cieszy się mianem pogodnego starca, broniącego swoich poglądów. Każdy uważa go za wybitnego nauczyciela, który posiada ogromnie dobry stosunek do dzieci. Wykładowca na swych lekcjach porusza ważne kwestie dotyczące podejścia do życia, między innymi dobra innych ludzi.

W swoich uczniach lubi odwagę i szczerość. Ceni sobie młodzież otwartą na wszelkie dyskusje. Doświadczony opiekun znający postępowanie młodego pokolenia, nie spoufala się z nimi, lecz jednocześnie nie stwarza bariery między nauczycielem, a uczniem. Starzec jest bezpośredni w dyskusjach z młodzieżą. Brak waleczności i własnego zdania uważa za coś złego. Jego wychowankowie rozumieją go i otwarcie szanują.

Uważam, że dobrze jest rozmawiać o problemach świata i podziwiam Dmuchawca za jego szczerość i powagę jaką okazuje w stosunku do swoich uczniów.

Dodaj swoją odpowiedź