Zwyczaje i obyczaje średniowieczne ukazane w powieści "Krzyżacy"

1. Ślubowanie damie swego serca (dana osoba nie musiała się z nią żenić).
2. Dziewczyna nakładała na głowę chłopaka nałęczkę, która chroniła go od kary śmierci (chłopak musiał się z nią ożenić).
3. Rycerz wyzwany na pojedynek miał rzucone pod nogi rękawice.
4. Waki odbywaly się na śmierć i życie.
5. Rycerz, który wygrał walkę miał obowiązek czekać na miejscu walki cały dzień, aż do następnej północy, gdyby ktokolwiek z krewnych lub przyjaciół zmarłego chciał go ponownie wyzwać an pojedynek.
6. Pasowanie rycerzy.

Dodaj swoją odpowiedź