Interpretacja wiersza Horacego "Do Leukonoe".

Wiersz Horacego "Do Leukonoe"

Interpretacja:

Jest to przykład liryki inwokacyjnej (zwrot do adresata). Podmiot liryczny zwraca się do dziewczyny o imieniu Leukonoe, co znaczy radosna, pogodna.

Podmiot liryczny w tym utworze ukazuje się jako doradca. Zwraca uwagę Leukonoe, aby nie marnowała czasu na zadawanie pytań dotyczących przyszłości. Zachęca ją by cieszyła się chwilą życia.

Z jednej strony podmiot zdaje się być epikurejczykiem. Z drugiej jako stoik namawia do ostrożności.


Praca w formie skanu w załączonym pliku. Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Horacego "Do Leukonoe".

"Nie dociekaj nie nasza to rzecz Leukonoe
kiedy umrzeć mam ja kiedy ty nie odsłaniaj
babilońskich arkanów Co ma być niech będzie
Czy wiele zim przed nami czy właśnie ostatnia
pędzi morze tyrreńskie na oporne skały