Uzupełnij i dobierz współóczynniki Odczytaj zapis Z góry dzięki daje naj azot + tlen = tlenek azotu 5 Siarka+wodór = siarczek wodoru tlen+chlor=tlenek chloru 5 sód +siarka=siarczek sodu fosfor+wodór=wodorek fosforu 3 żelazo +siarka=siarczek

Uzupełnij i dobierz współóczynniki Odczytaj zapis Z góry dzięki daje naj azot + tlen = tlenek azotu 5 Siarka+wodór = siarczek wodoru tlen+chlor=tlenek chloru 5 sód +siarka=siarczek sodu fosfor+wodór=wodorek fosforu 3 żelazo +siarka=siarczek żelaza 3 wapń +chlor =chlorek wapnia tlenek sodu +węgiel =sód+tlenek węgla 2 tlenek miedzi2+węgiel=tlenek węgla 2 +miedź
Odpowiedź

2N2+ 5O2=2N2O5 S+H2=H2S Siarkowodór 5O2+2Cl2 =2 Cl2O5 2Na+S=Na2S 2P+3H2 = 2PH3 2Fe+3S= Fe2S3 Ca+  Cl2= CaCl2 2Na2O+ C= 4Na+ CO2 2CuO + C= CO2 + 2Cu

2N2+ 5O2=2N2O5S+H2=H2S Siarkowodór5O2+2Cl2 =2 Cl2O52Na+S=Na2S2P+3H2 = 2PH32Fe+3S= Fe2S3Ca+  Cl2= CaCl22Na2O+ C= 4Na+ CO22CuO + C= CO2 + 2Cu

Dodaj swoją odpowiedź