Przyimki

Jak nie mylić pojęcia przyimek z zaimkiem?

Skojarz to z budą dla psa. Śmieszne, ale prawdziwe!

Pomyśl, przyimki to np. w, na, do itp.
WIĘC...

Pies może być:

W budzie
NA budzie
NAD budą
OBOK budy
POD budą
PRZY budzie
OBOK budy
PRZED budą
ZA budą

może wyglądać:

ZZA budy

Mnie to pomogło nie mylić tych pojęć może wam też pomoże, mam taką nadzieje ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przeczytaj tekst i wskaż w nim przyimki złożone.Następnie policz je i sprawdzi w kluczu do odpowiedzi,o jakiej dyscyplinie sportowej mowa KLUCZ DO ODP; 3 przyimki złożone-futbol amerykański,2 przyimki złożone-rugby,4 przyimki złożone-palant tekst gra t

Przeczytaj tekst i wskaż w nim przyimki złożone.Następnie policz je i sprawdzi w kluczu do odpowiedzi,o jakiej dyscyplinie sportowej mowa KLUCZ DO ODP; 3 przyimki złożone-futbol amerykański,2 przyimki złożone-rugby,4 przyimki złożone-pal...

Język polski

Ustal z jakimi częściami mowy łączą się przyimki i uzupełnij : Przyimki nalezą do ......... części mowy ,które tworzą z ...... lub ......... wyrażenia przyimkowe. W zdaniu przyimki nazywają ................................ itp. THX ;*

Ustal z jakimi częściami mowy łączą się przyimki i uzupełnij : Przyimki nalezą do ......... części mowy ,które tworzą z ...... lub ......... wyrażenia przyimkowe. W zdaniu przyimki nazywają ................................ itp. THX ;...

Język niemiecki

Przyimki

PRZYIMKI Z DATIVEM

· aus (z, ze środka)
· auber (oprócz)
· bei (u, przy koło)
· dank (dzięki)
· gegenber (naprzeciwko)
· mit (z) (oraz jako informacja o środku, narzędziu, uczuciu itp.)
· nach (do, po, w...

Język polski

Przyporządkuj do określone przyimki i spójniki do odpowiednich grup. oraz,lub,lecz; na,przed,dzięki ;ponieważ,że,jeżeli; spoza,wbrew,dookoła; spójniki łączące zdania i części zdania – spójniki łączące tylko zdania – przyimki proste – przyimki złożone –

Przyporządkuj do określone przyimki i spójniki do odpowiednich grup. oraz,lub,lecz; na,przed,dzięki ;ponieważ,że,jeżeli; spoza,wbrew,dookoła; spójniki łączące zdania i części zdania – spójniki łączące tylko zdania – przyimki pr...

Język niemiecki

Przyimki-wyjatkiPRZYIMKI LACZACE SIĘ Z DATIVEM:

aus-z (skądś)
np.: Ich gehe aus der Schule (die Scule=Nominativ -> der Schule=Dativ)

bei-u, przy
np.:Die Scule steht bei der Post. (die Post=Nominativ -> der Post=Dativ)
np.:...

Język polski

Zad 5]Utwórz przyimki złożony z przyimki w prostych i innych podanych wyrazów.zapisz je w zeszycie {{{{《Daje naj za poprawny wykonanie całego zadania 5》}}}}

Zad 5]Utwórz przyimki złożony z przyimki w prostych i innych podanych wyrazów.zapisz je w zeszycie {{{{《Daje naj za poprawny wykonanie całego zadania 5》}}}}...