Przyimki

Jak nie mylić pojęcia przyimek z zaimkiem?

Skojarz to z budą dla psa. Śmieszne, ale prawdziwe!

Pomyśl, przyimki to np. w, na, do itp.
WIĘC...

Pies może być:

W budzie
NA budzie
NAD budą
OBOK budy
POD budą
PRZY budzie
OBOK budy
PRZED budą
ZA budą

może wyglądać:

ZZA budy

Mnie to pomogło nie mylić tych pojęć może wam też pomoże, mam taką nadzieje ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Przyimki

PRZYIMKI Z DATIVEM

· aus (z, ze środka)
· auber (oprócz)
· bei (u, przy koło)
· dank (dzięki)
· gegenber (naprzeciwko)
· mit (z) (oraz jako informacja o środku, narzędziu, uczuciu itp.)
· nach (do, po, w...

Język niemiecki

Przyimki-wyjatkiPRZYIMKI LACZACE SIĘ Z DATIVEM:

aus-z (skądś)
np.: Ich gehe aus der Schule (die Scule=Nominativ -> der Schule=Dativ)

bei-u, przy
np.:Die Scule steht bei der Post. (die Post=Nominativ -> der Post=Dativ)
np.:...

Język polski

Zad 5]Utwórz przyimki złożony z przyimki w prostych i innych podanych wyrazów.zapisz je w zeszycie {{{{《Daje naj za poprawny wykonanie całego zadania 5》}}}}

Zad 5]Utwórz przyimki złożony z przyimki w prostych i innych podanych wyrazów.zapisz je w zeszycie {{{{《Daje naj za poprawny wykonanie całego zadania 5》}}}}...

Język polski

Wpisz do tekstu odpowiednie przyimki Przyimki: przy,na,u,w,nad,przed,w,przed,ppd,po,z Pierwszej nocy rozbiliśmy obóz...........stóp wulkanu. Rankiem wyruszyliśmy...........kierunku stożka. Czarny żużel chrzęścił...........stopami. Wszędzie było widać

Wpisz do tekstu odpowiednie przyimki Przyimki: przy,na,u,w,nad,przed,w,przed,ppd,po,z Pierwszej nocy rozbiliśmy obóz...........stóp wulkanu. Rankiem wyruszyliśmy...........kierunku stożka. Czarny żużel chrzęścił...........stopami. Wsz...

Język niemiecki

Odpowiedz. Uzupełnij przyimki i rodzajniki. 1.Wohin idziemy dzisiajOdpowiedz. Uzupełnij przyimki i rodzajniki.  1.Wohin idziemy dzisiaj agend?     ___d____  (=________) kino 2.WO treffen wir uns?                       ___d___  eisdiele. 3.WO machst du gym

Odpowiedz. Uzupełnij przyimki i rodzajniki. 1.Wohin idziemy dzisiajOdpowiedz. Uzupełnij przyimki i rodzajniki.  1.Wohin idziemy dzisiaj agend?     ___d____  (=________) kino 2.WO treffen wir uns?                       ___d___  eisd...

Język niemiecki

Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami


Przyimki łączące się z 3 przypadkiem (Dativ):

aus ( z )
bei ( przy)
mit ( z )
nach (po)
seit (od)
von (z)
zu (do)

Przyimki łączące się z 4 przypadkiem (Akkusativ)

durch (przez)
fuer...