Charakterystyka Małego Księcia (tabelka)

Tabelka w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przedstaw wrażenia z podróży Małego Księcia . Jakie ludzkie cechy prezentują mieszkańcy odwiedzonych planet ? Uzupełnij notatkę według wzoru . Jest to tabelka która wygląda tak : Planeta i jej mieszkańcy | Charakterystyka mieszkańca planety | Refleksja Ma

Przedstaw wrażenia z podróży Małego Księcia . Jakie ludzkie cechy prezentują mieszkańcy odwiedzonych planet ? Uzupełnij notatkę według wzoru . Jest to tabelka która wygląda tak : Planeta i jej mieszkańcy | Charakterystyka mieszkańca pl...

Język polski

Przedstaw wrażenia z podróży Małego Księcia . Jakie ludzkie cechy prezentują mieszkańcy odwiedzonych planet ? Uzupełnij notatkę według wzoru . Jest to tabelka która wygląda tak : Planeta i jej mieszkańcy | Charakterystyka mieszkańca planety | Refleksja Ma

Przedstaw wrażenia z podróży Małego Księcia . Jakie ludzkie cechy prezentują mieszkańcy odwiedzonych planet ? Uzupełnij notatkę według wzoru . Jest to tabelka która wygląda tak : Planeta i jej mieszkańcy | Charakterystyka mieszkańca pl...