Osiągnięcia cywilizacyjne starożytności i ich wpływ na obecność w życiu ludzi współczesnych- Hawkini

Historyczny okres zwany starożytnością datuje się na ok. 4500 lat przed naszą erą, gdy zostało wynalezione pismo, . Za koniec tej epoki uważa się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r.Przez całe wieki istnienia cywilizacji ludzkiej , ludzie dążyli do podniesienia jakości swego życia. Bez wątpienia wpływ miały na to rozmaite ludzkie potrzeby zarówno fizyczne, jak i duchowe. To one prowadziły myślicieli do nowych odkryć, wynalazków, idei. Rozwinęły się nauki np. astronomia, matematyka, medycyna. Ludzie nauczyli się wytapiać różnego rodzaju broń, ozdoby i inne potrzebne przedmioty. Zaczęto budować wspaniałe budowle,. Dzięki temu zaczęły rozwijać się: rolnictwo, rzemiosło i handel, a warunki życia znacznie się poprawiły. Ale czy miały one taki wielki wpływ na dzieje ludzkości?
Uważam że jednym z najważniejszych wynalazków starożytności było pismo, używane do administracji i upamiętniania różnych wydarzeń, a także od tworzenia i zapisywania różnych dzieł literackich. Służyło do zapisywania m. in. wielkości zbiorów, wpływów z podatków oraz różnego rodzaju wydatków, przyczyniło się bez wątpienia do rozwoju wszelkich wynalazków. To także właśnie dzięki niemu do naszych czasów mogły dotrwać pewne starożytne myśli czy wiadomości. . Pierwszym pismem było pismo piktograficzne, czyli obrazkowe. Teraz korzystamy z pisma prawie codziennie: w szkole, pracy, dokumentach. Aż ciężko pomyśleć że w starożytności umiejętność czytania i pisania posiadali tylko nieliczni mieszkańcy.
System polityczny także zawdzięczamy starożytności. Demokracja stanowi obecnie podstawę większości państw.Nikt nie powiedział, że jest to idealny sposób, ale nikt dotychczas nie wymyślił nic lepszego. . System republikański z kolei zawdzięczamy Rzymianom. . Połączenie tych dwóch dokonań cywilizacyjnych sprawia, że dzisiejsze państwa działają w miarę usystematyzowany sposób.
Nie zapominajmy też że większość religii powstała w starożytności: to właśnie one kierują życiem miliardów współczesnych ludzi. Samo chrześcijaństwo wyznaje około 2,7 miliardów ludzi na ziemi. Kalendarz z którego obecnie korzystamy także został stworzony w starożytności.. Stworzyli go Egipcjanie. Liczył on 365 dni i dzielił się na 3 pory roku związane z wylewami Nilu. Mezopotańczycy z kolei podzielili rok na 12 miesięcy i na 354 dni.
Bardzo rozwinęła się także medycyna. Egipcjanie byli doskonałymi lekarzami. Przez zwyczaj mumifikowania zwłok nauczono się niezwykle trudnej sztuki medycznej, a zwłaszcza chirurgii. Potrafili dokonywać trepanacji czaszki, orientowali się w budowie serca i jego funkcjach biologicznych.
Jest jeszcze wiele innych osiągnięć które zawdzięczamy starożytności np: koło,zegar słoneczny, system dziesiętny, potęgowanie do drugiej i trzeciej potęgi, budowa wodociągów, budowle zwane zigguratami, brąz uzyskany ze stopy miedzi i cyny, jedwab, porcelana, proch strzelniczy, uzyskiwanie wysokich temperatur, papier....
Jak widać, bardzo wiele rzeczy z których obecnie korzystamy powstało już w starożytności i nadal odgrywają w naszym życiu wielką rolę. Oczywiście niektóre wynalazki powoli odchodzą na margines ale nie zmienia e faktu że starożytnośc w bardzo wyraźny sposób wpłynęła na naszą rzeczywistość.

Dodaj swoją odpowiedź