Zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach

Komputery funkcjonują w różnych dziedzinach życia-wykorzystuje się je m.in. w nauce, medycynie, handlu, komunikacji i przemyśle. Aż trudno wyobrazić to sobie, ale urządzenia te były niegdyś zamknięte w bazach wojskowych i laboratoriach naukowych, gdzie ich obsługą zajmowali się jedynie wtajemniczeni informatycy.
Burzliwy rozwój techniki komputerowej sprawił, że komputer, który potrafi w różnorodny sposób „przerabiać” ogromne ilości informacji, stał się urządzeniem powszechnego użytku. Wielkie znaczenie ma w tym przypadku ciągły rozwój zarówno sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania. Nowoczesne komputery szybko przetwarzają, przesyłają i odbierają informacje, zapewniają coraz powszechniejszy dostęp do ich różnorodnych zbiorów. Ponadto informacje mogą być prezentowane za pomocą obrazu, dźwięku i animacji, co czyni z komputera interesujący środek ich przekazu.
Komputery stanowią niezwykle przydatne narzędzie w nauczaniu, a dzieje się tak za sprawą multimedialnych programów do nauki różnorodnych przedmiotów. Ich wielką zaletą jest interaktywność-czyli możliwość wpływania użytkownika na przebieg programu. Komputery w naszej pracowni komputerowej nie służą wyłącznie do ćwiczeń. Jeśli przygotujemy na przykład przedstawienie szkolnego teatrzyku, to zechcemy z pewnością zaprosić na nie nauczycieli i kolegów. Możemy z tej okazji zredagować na komputerze przy pomocy programu nazywanego edytorem tekstowym zaproszenia lub też stworzyć wspaniałe plakaty, czy dyplomy. Służy on także pomocą przy układaniu ogłoszeń zamieszczanych na gazetkach ściennych. Komputer pozwala nam również uczestniczyć w prezentacjach multimedialnych, dzięki którym nauka staje się dużo ciekawsza. Na pewno komputery znajdują się nie tylko w pracowni, lecz także w innych szkolnych pomieszczeniach. Programy, które nazywa się bazami danych, usprawniają pracę szkolnego sekretariatu. Bazy danych zawierają obszerny zbiór informacji zapamiętywanych i porządkowanych w taki sposób, aby ich wyszukiwanie było najprostsze. Dzięki nim pracownicy sekretariatu mogą gromadzić dużą liczbę informacji o wszystkich uczniach, a także odnajdywać potrzebne dane.
Komputery w znacznym stopniu usprawniają handel. Pomagają w prowadzeniu placówek handlowych, nadzorując proces sprzedaży i zakupu towarów. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania możliwe jest m.in. sporządzanie i drukowanie szczegółowych zestawień sprzedaży, rachunków, zamówień, jak również prowadzenie księgowości sklepu. Komputery w magazynach rejestrują operację przyjmowania i wydawania towarów, sprawują także kontrole nad stanem zapasów magazynowych.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez komputerów funkcjonowanie biur, instytucji i urzędów. Komputer jest potrzebny w biurach do obliczania, pisania podań, pisania harmonogramów, prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych, do przesłania pocztą elektroniczną wydruków i danych o przyrządach pomiarowych, do pisania i przesyłania korespondencji.
Dzięki komputerom banki szybko przeprowadzają transakcje finansowe, a ich pracownicy mogą w ciągu kilku sekund sprawdzić stan konta klienta. Powszechnie wykorzystywane są dzisiaj bankomaty.
Inżynierowie i architekci porzucili deskę kreślarską na rzecz komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. W pracowniach projektantów projektantów konstruktorów komputery wykorzystuje się do projektowania m.in. urządzeń mechanicznych, układów elektronicznych, budowli i pojazdów. Wykorzystanie do tego celu komputerowego systemu CAD znacznie ułatwia i przyśpiesza prace projektowe. System ten umożliwia kreślenie nawet najbardziej skomplikowanych planów w trzech wymiarach.
Komputery oraz sterowane przez nie maszyny, nazywane robotami, biorą udział w produkcji np. samochodów. Odbywa się to w ramach systemu CAM. W produkcji samochodów roboty wykorzystuje się m.in. do wytłaczania, obróbki i łączenia części, malowania pojazdów oraz instalacji ich wyposażenia.
Przy współudziale komputerów tworzone są wydawane współcześnie książki i gazety. Komputery zapewniają szybki dostęp do informacji, wykorzystuje się je do pisania tekstu, projektowania i ilustrowania stron oraz sterowania procesem drukowania.
Mimo że twórczość artystyczna nie poddaje się automatyzacji, to artyści chętnie sięgają po komputery. Dziś prawie każdy przebój kinowy zawiera utworzone za pomocą komputerów wspaniałe sekwencje efektów specjalnych. Technika komputerowa daje artystą ogromne możliwości przetwarzania obrazu i dźwięku, dzięki czemu powstaje sztuka nowej jakości. Także w muzyce komputer zadomowił się na dobre. Wykorzystywany jest do sterowania elektronicznymi instrumentami czy też do wytwarzania muzycznych efektów specjalnych, co pozwala osiągnąć wspaniałe, nowatorskie brzmienia. Niezwykła oprawa świetlna, jaka towarzyszy np. koncertom czy przedstawieniom teatralnym, to również zasługa komputerów, za pomocą, których steruje się laserami i reflektorami.
Jedną z najważniejszych dziedzin, w której znalazły zastosowanie komputery, jest komunikacja. W nowoczesnych centralach telefonicznych komputery sterują połączeniami oraz nadzorują ich realizację, co znacznie poprawiło jakość rozmów. Efektem zastosowania techniki komputerowej w dziedzinie komunikacji jest rozpowszechnienie telefonii komórkowej, łączności satelitarnej oraz Internetu.
Dzięki internetowi można dotrzeć do niezmierzonych zasobów informacji z różnych dziedzin. Współcześnie Internet jest jednym z podstawowych środków komunikacji między ludźmi, a dostęp do niego z dnia na dzień uzyskuje coraz więcej użytkowników. Cały Internet opiera się na współpracy, na wymianie informacji między milionami ludźmi. Zasiadając przy komputerach oddalonych od siebie zakątkach świata, użytkownicy Internetu przekazują sobie informacje różnego rodzaju i w różnej formie-od listów elektronicznych o charakterze osobistym lub oficjalnym, przez publikowane na stronach WWW wiadomości np. ekonomiczne lub polityczne, aż do przeprowadzonych w czasie rzeczywistym rozmów czy relacji z ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych lub naukowych.
Twórcy oprogramowania zadbali o to, aby komputer znalazł się także w kancelarii prawniczej. Odpowiednie aplikacje umożliwiają prezentację treści przepisów obowiązującego prawa, przegląd orzecznictwa sądowego oraz udostępniają zbiór innych dokumentów przydatnych prawnikom w ich działalności.
Komputery są również bardzo potrzebne w lecznictwie. Pomagają one wykazać w trakcie badania wiele dopiero rozwijających się chorób. Pomagają leczyć oraz zapobiegać chorobie. Lekarze mogą szybko określić dolegliwość pacjenta, oraz natychmiastowo rozpocząć leczenie. Pomagają sparaliżowanym za pomocą bardzo skąplikowanych maszyn wychwytujących fale mózgowe, osoby te mogą mówić!!! Napewno to im bardzo pomaga, bo przynajmniej to jest u nich zrozumiałe i to daje im chęć życia oraz możliwość zasygnalizowania swoich potrzeb oraz trosk. Maszyny również zastępują części ciała i w połączeniu z nerwami ludzkimi wykonują polecenia wydawane przez mózg. Komputery sterują wózkami inwalidzkimi prowadzonymi przez pilota, którego posiadacz wózka ma w ręku lub na podłokietniku. Te wózki dają niepełnosprawnym możliwość poruszania się i w miarę normalnego trybu życia.
Bez udziału komputerów nie sposób wyobrazić sobie także badania naukowe. Komputery znalazły zastosowanie w licznych dziedzinach nauki, np. w archeologii. Za pomocą analizy komputerowej znalezionych fragmentów kamiennych można było zrekonstruować wiele zabytków. Komputery wykorzystuje się także o tworzenia graficznych bez danych obiektów archeologicznych rozproszonych po wielu muzeach.
Meteorolodzy wykorzystują w swej pracy komputery o dużej mocy obliczeniowej, tzw. Superkomputery, które umożliwiają wykonywanie długoterminowych prognoz pogody, nawet w skali globalnej. Dzięki obserwacją przeprowadzonym przez satelity meteorologiczne możliwe jest wcześniejsze ostrzeganie przed kataklizmami, np. przed huraganami huraganami groźnymi burzami.
Kolejną dziedziną, w której wykorzystuje się komputery, jest lotnictwo. We współczesnych samolotach systemy nawigacyjne, napędowe, sterowania i łączności tworzą najczęściej jeden skomputeryzowany system zarządzania lotem. Zajmuje się on zbieraniem i przetwarzaniem danych, wyświetlaniem informacji o przebiegu lotu, stanie urządzeń itp. Za pomocą cyfrowych przyrządów pokładowych. Linie lotnicze wykorzystują komputerowy system rezerwacji, zawierający bazę danych z informacjami o wszystkich miejscach w lotach obsługiwanych przez daną linię. Dzięki temu systemowi podróżujący może szybko dowiedzieć się, czy jest wolne miejsce w locie do wybranego przez niego celu i dokonać rezerwacji.
Współczesne badania przestrzeni kosmicznej, w tym organizowanie załogowych i bezzałogowych wypraw, nie byłoby możliwe bez komputerów. To one sterują lotem statków kosmicznych, sprawują nadzór nad właściwym działaniem wszystkich elementów i w razie najmniejszej nawet nieprawidłowości ostrzegają załogę oraz kontrolę naziemną. Komputery kierują kamerami i instrumentami pomiarowymi bezzałogowych sond. Dane przesyłane przez sondy w postaci sygnałów radiowych przetwarzane są także przez komputery, które następnie wysyłają je na Ziemię, gdzie poddawane są szczegółowej analizie.
Przykłady zastosowań komputerów mogłabym mnożyć: usprawniają one pracę przedsiębiorstw, automatyzują powtarzalne czynności, wykonują precyzyjne obliczenia, przeprowadzają symulację różnych procesów. Komputery wykonują za człowieka czynności monotonne, trudne i czasochłonne, dzięki czemu może się on skoncentrować na pracy twórczej, w której nie jest w stanie zastąpić nawet najlepszy komputer. Nie zawsze określoną operację mogą wykonać pojedyncze komputery, dlatego też łączy się je w sieć lokalną, włącza do sieci o globalnym zasięgu- niekiedy także konieczne jest wykorzystanie superkomputerów o potężnej mocy obliczeniowej.
Myślę, że komputery są dobre, lecz nie możemy im bezgranicznie ufać. Są one pomocne, lecz nie możemy się od nich uzależnić. Na pewno wielu ludziom uratowały życie, lecz pamiętajmy, że gdyby nie człowiek, który komputer skonstruował i go zaprogramował nie było by tej maszyny...


Bibliografia:
„Informatyka 2000- podręcznik dla gim.2”
-M. Mordka, J. Lipski, M. Gulgowski
Wyd. CZARNY KRUK, Bydgoszcz 2001

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Opisz zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach życia. Podaj dziedziny zprzykłądami. Prosze o pomoc ;D Musze mieć 20 dziedzin .

Opisz zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach życia. Podaj dziedziny zprzykłądami. Prosze o pomoc ;D Musze mieć 20 dziedzin ....

Informatyka

Proszę o pomoc , dam naj. Pytanie: Zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach? tylko nie z internetu tylko wlasnymi słowami tak z 10 zdań

Proszę o pomoc , dam naj. Pytanie: Zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach? tylko nie z internetu tylko wlasnymi słowami tak z 10 zdań...

Informatyka

1.W jakich dziedzinach życia ma zastosowanie komputer ? 2.Jakie wady i zalety ma zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach życia ?  Daje Naj ;3 

1.W jakich dziedzinach życia ma zastosowanie komputer ? 2.Jakie wady i zalety ma zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach życia ?  Daje Naj ;3 ...

Informatyka

Budowa i zastosowanie komputerów.


Budowa i zastosowanie komputerów.

Komputer jest urządzeniem elektronicznym, służącym do użytku codziennego. Do podstawowej pracy nie jest raczej potrzebna szczegółowa wiedza o jego budowie. Współczesne sprzęty zostały tak...

Informatyka

Zastosowanie komputerów

Komputer jest to sprzęt użyteczny w wielu dziedzinach życia społecznego.
Z punkt widzenia przeciętnego, młodego użytkownika, komputer to nieocenione źródło rozrywki. Można go wykorzystać do popularnych gier komputerowych. Współcze...