Na zdrowie interpretacja

"NA ZDROWIE" tezą jest "Istota zdrowia"
Podmiotem lirycznym jest Jan Kochanowski zwraca się do zdrowia.

- Wiersz ma 24 wersy, pięciogłoskowiec

- Rymy parzyste:
"Zdrowie-dowie, prawie-jawie"

- Występuje anafora:
"Ani lepszego
Ani droższego"
"Gdzie zdrowie całe
Gdzie nie masz siły"

- Wyliczenia:
"dobre minie, perły, kamienie, wiek młody, dar urody"

- Epitety:
"ślachetne zdrowie, dobre mienie, wiek młody"

Utwór ten mówi nam o tym, że tytułowe zdrowie jest bardzo ważne i nie można go nigdzie kupić. To właśnie ono jest tym skarbem, który posiada człowiek. Kochanowski próbuje nam uświadomić, że dar jakim jest zdrowie, który otrzymaliśmy od Boga jesteśmy zobowiązani szanować, ponieważ bez niego wszelkie inne dobra nie mają żadnych wartości.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

INTERPRETACJA fraszek: Na nabożną Na młodość Na zdrowie Na starość Na teraz!!!!

INTERPRETACJA fraszek: Na nabożną Na młodość Na zdrowie Na starość Na teraz!!!!...

Język polski

interpretacja wiersza "człowiek i zdrowie" Ignacego Krasickiego..

interpretacja wiersza "człowiek i zdrowie" Ignacego Krasickiego.....

Język polski

interpretacja fraszki "Na zdrowie" J.Kochanowskiego

interpretacja fraszki "Na zdrowie" J.Kochanowskiego...

Język polski

Interpretacja fraszki ,, Na zdrowie '

Interpretacja fraszki ,, Na zdrowie '...

Język polski

Interpretacja fraszki "Na zdrowie" J. Kochanowskiego

We fraszce Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" podmiotem lirycznym jest autor, a adresatem zdrowie. Utwór mówi nam, że jest ono bardzo ważne, nie można kupić jego za żadne pieniądze - jest największym skarbem, jaki posiada człowiek. Uświadam...