Przemówienie oskarżające Prometeusza przed sądem

Napisz przemówienie, w którym bronisz (lub oskarżasz) Prometeusza przed sądem.

Wysoki Sądzie zebraliśmy się tutaj, aby dokonać oceny postępowania jednego z tytanów Prometeusza. Uważam, iż należy go oskarżyć o sprzeniewierzenie się władzy najwyższego z bogów Zeusa, a ponadto o zdradę stanu i działalność antypaństwową. Jego działania doprowadziły do tego, że ludzkość zaczęły nękać choroby, troski, zmartwienia i nieszczęścia. Nie umiał przestrzegać praw i zasad panujących na Olimpie, często, aby osiągnąć zamierzony cel uciekał się do niezbyt etycznych metod typu: zdrada, podstęp, intryga i kłamstwo np. ośmielił się wykraść iskrę ognia z rydwanu boga Słońca Heliosa i w podstępny sposób. tj. w łodydze kopru przesłał ją ludziom. Ośmielił się zakpić z Zeusa, poniżył jego boski honor każąc mu wybrać część wołu, która będzie składana mu w ofierze, wiedząc doskonale, że chciał oszukać Zeusa. Ta intryga była doskonale przemyślana, gdyż wiedział, że wybierze on kości przykryte tłuszczem. Była to wielka hańba i poniżenie dla najwyższego władcy na Olimpie, ponieważ nikt do tej pory nie ośmielił się w taki sposób zakpić z niego i obrazić jego boski majestat.

Wysoki Sądzie. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty uważam, że Prometeusz jest winien zarzucanych mu niegodnych czynów, które nie licują ze stosunkiem poddanego do władcy. Myślę, że powinien ponieść za nie surową karę. Proponowałbym, aby do końca życia ponosił konsekwencje swoich czynów, a mianowicie powinien zostać skazany na karę dożywotniego więzienia. Uważam, że nie ma żadnych okoliczności łagodzących, które miałyby wpływ na złagodzenie tej kary.

Dodaj swoją odpowiedź