POMOCY!! Rozbiór logiczny zdania- części zdania i części mowy 1.Organizował je Król Stanisław August Poniatowski 2. Uprawianie sportu służy zdrowiu 3.Często proszę moją siostrę o przysługę Chodzi o to żeby rozebrać zdania i nazwać słowa np: świat

POMOCY!! Rozbiór logiczny zdania- części zdania i części mowy 1.Organizował je Król Stanisław August Poniatowski 2. Uprawianie sportu służy zdrowiu 3.Często proszę moją siostrę o przysługę Chodzi o to żeby rozebrać zdania i nazwać słowa np: świata- przydawka dopełniaczowa
Odpowiedź
siwysiwy

Rozbiór gramatyczny: organizował - czasownik; je - zaimek osobowy; król - rzeczownik; Stanisław - rzeczownik; August - rzeczownik; Poniatowski - przymiotnik. Rozbiór logiczny: król - przydawka rzeczowna; Stanisław August Poniatowski - podmiot gramatyczny; organizował - orzeczenie czasownikowe; je - dopełnienie. === Rozbiór gramatyczny: uprawianie - rzeczownik; sportu - rzeczownik; służy - czasownik; zdrowiu - rzeczownik. Rozbiór logiczny: uprawianie - podmiot gramatyczny; sportu - przydawka dopełniaczowa; służy - orzeczenie czasownikowe; zdrowiu - dopełnienie. === Rozbiór gramatyczny: często - przysłówek; proszę - czasownik; moją - zaimek dzierżawczy; siostrę - rzeczownik; o - przyimek; przysługę - rzeczownik. Rozbiór logiczny: często - okolicznik sposobu; (ja) - podmiot domyślny; proszę - orzeczenie czasownikowe; moją - przydawka przymiotna; siostrę - dopełnienie; o przysługę - dopełnienie. 

khloe

1.Organizował- czasownik, orzeczenie czasownikowe  je-zaimek, dopełnienie bliższe  król Stanisław August Poniatowski-rzeczownik+rzeczownik, podmiot gramatyczny 2. Uprawianie-rzeczownik, podmiot gramatyczny  sportu -rzeczownik,, przydawka rzeczowna służy- czasownik, o. czasownikowe  zdrowiu-rzeczownik, dopełnienie 3.Często- przysłowek, okolicznik miary  proszę-czasownik, orzeczenie czasownikowe  moją-zaimek, przydawka przymiotna  siostrę-rzeczownik, dopełnienie  o przysługę -przyimek+rzeczownik, dopełnienie

Dodaj swoją odpowiedź