Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy

Zadaniem poniższego raportu jest przedstawienie metod generowania pomysłów i wyboru możliwych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, w którym mieszkam. Będąc mieszkańcem gminy Bielany, będę oceniać możliwości założenia własnego biznesu właśnie w tej części Warszawy.

Charakterystyka mojego regionu:
Dzielnica Bielany obejmuje 3.234 ha terenu. Najstarsze ślady działalności człowieka na tym terenie pochodzą z epoki kamiennej (znaleziska na terenie Wólki Węglowej) oraz epoki brązu. Wielkim zmianom uległ w ciągu ostatnich 200 lat krajobraz pobrzeża Wisły, bowiem jeszcze w XIX w istniały na niej liczne wyspy, zwane kępami. Częste wylewy i zmiany nurtu rzeki znosiły owe kępy, zmieniały ich kształt i wielkość. W 1951 r. ponownie poszerzono granicę miasta, włączając do Bielan Wawrzyszew, Chomiczówkę, Radiowo, Wólkę Węglową, Placówkę i Młociny. Począwszy od 1951 r. rozpoczęła się masowa budowa osiedli mieszkaniowych. Od 1951 r. Bielany należały do dzielnicy Żoliborz, a od 16 czerwca 1994 r. stanowią odrębną, samorządną gminę.

Miejscem działania i rozwoju mojej firmy byłby rynek obejmujący obszar mojej gminy Bielany w Warszawie. Poprzez ogłoszenia w prasie oraz liczne ulotki reklamowe będę dążyła do zdobycia potencjalnych klientów.
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy zajmuje obszar ponad 6% powierzchni Warszawy.
Dzielnicę zamieszkuje 137.485 mieszkańców, co stanowi 8,6% ogólnej liczby mieszkańców stolicy. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecia, co do wielkości dzielnica warszawska. Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą - około 20% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a ponad 60% w wieku produkcyjnym.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w sektorze REGON wg sekcji. Stan na 30 VI 2003. Ogółem 268.307


rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (0,5%)
przetwórstwo przemysłowe (9,9%)
budownictwo (9%)
handel i naprawy (30,9%)
hotele i restauracje (2%)
transport, gospodarka magazynowa i łączność (8,8%)
pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm (26%)
edukacja, ochrona zdrowia i opieka zdrowotna (5,6%)
pozostała działalność usługowa, komunalna (7,3%)


Źródło: http://um.warszawa.pl/v_syrenka/liczby/08.htm


Wstępna lista możliwości uruchomienia firmy:
Wstępną listę możliwości uruchomienia działalności gospodarczej stworzyłam analizując informacje na temat zamieszkiwanego przeze mnie regionu, – czyli Bielan. Przy zbieraniu i analizie informacji kierowałam się własnymi obserwacjami rynku oraz zawartością stron internetowych dzielnicy. Najważniejszym kryterium, jakim się kierowałam przy analizowaniu potrzeb rynku było zainteresowanie konsumentów i konkurencja występująca na rynku. Ponadto obserwowałam podobne, już rozwinięte dzielnice jak Żoliborz oraz Ursynów.

Analizy 20 pomysłów (patrz załącznik nr 1) dokonujemy poprzez wyłonienie zalet i wad każdego z nich. Dzięki niej, powstaje lista pomysłów, którą poddajemy następnej selekcji w celu wyłonienia 10 pomysłów. Przy selekcji pomysłów głównie zwracałam uwagę na:
 rentowność pomysłu
 rentowność popytu
 ilość konkurentów
 wielkość popytu
Omawiana lista 10 możliwości znajduje się w załączniku nr 2.

Aby wybrać trzy pomysły na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zastosować metodę oceny wagowo-punktowej poszczególnych czynników (załącznik nr 3). Metoda ta polega na zweryfikowaniu poszczególnych pomysłów według kryteriów dla nas najważniejszych.

Każde kryterium jest oceniane punktowo i na końcu jest podliczana suma punktów. Na tym etapie selekcji wybieramy trzy pomysły, które uzyskały największą liczbę punktów. Tym sposobem mamy wyselekcjonowane trzy projekty posiadające najwięcej zalet oraz najbardziej spełniające warunki naszej hierarchii ważności. Wybrane pomysły zostają poddane analizie SWOT, dzięki której wybrany i poddany analizie finansowo – organizacyjnej zostanie jeden pomysł przedsięwzięcia.

PIERWSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE – SALON FRYZJERSKO – KOSMETYCZNY

Geneza powstania pomysłu:
Zamiarem moim jest stworzenie salonu, któremu towarzyszyłyby elementy nowatorskie. Pomysł ten powstał w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że tam gdzie chciałabym go zrealizować, nie powstał taki salon piękności. Salon ten miałaby charakter usługowy. Bardzo duży nacisk położyłabym na wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalnej porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu.
Istotnym i pozytywnym elementem tychże usług byłoby aktywne uczestnictwo klienta w tworzeniu swojego wizerunku. Nie byłby on skazany wyłącznie na własną wyobraźnię lecz mógłby skorzystać z wskazówek wizażystki czy fryzjera.
Dawałoby mu to możliwość na samoocenę zaprezentowanych cech własnego zewnętrznego wyglądu na ekranie monitora, dokonanie pewnych uwag, korekt przed podjęciem ostatecznych decyzji związanych np. ze skróceniem długości włosów, zmiany ich koloru itp.

Charakterystyka salonu:
Planuję zostać właścicielką firmy, której przedmiotem działania nie jest dziedzina oparta na własnych doświadczeniach, ale wyłącznie zainteresowaniach. Najważniejszym atutem, który pozwala mi na podjęcie decyzji dotyczącej założenia prywatnego przedsiębiorstwa jest umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność psychiczna, wiara we własne siły, a także pewność, iż posiadam cechy dobrego organizatora. To wszystko sprawia, iż będę wytrwale dążyć do realizacji wytyczonego celu przy współpracy z właściwie dobraną i doświadczoną kadra pracowniczą.

Plan marketingowy:
Planuję przyciągnąć klientów wyższym i bardziej wszechstronnym poziomem usług niż konkurencyjne zakłady:
 wprowadzając fryzury dobierane komputerowo, profesjonalne porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu
 angażując i zachęcając klienta do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego wizerunku;
 urozmaicając czas spędzony w salonie ofertą mini- kawiarni
 wydłużając godziny otwarcia do potrzeb potencjalnych klientów
 wprowadzając system abonamentów, tzw. karnetów i zniżek dla stałych klientów

Analiza SWOT:
Szanse:
 wszechstronność usług
 kompleksowość oferowanych świadczeń dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności mojej firmy
 umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego w doborze fryzury i makijażu
 uprzyjemnienie czasu oczekiwania i wykonania usługi poprzez zlokalizowanie w tym samym budynku mini kawiarni

Zagrożenia:
 konkurencja salonu w hipermarkecie i drobnych zakładów osiedlowych
 pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów
 trudności w utrzymaniu płynności finansowej

Mocne strony:
 atrakcyjna lokalizacja (centrum handlowe osiedla),
 atrakcyjne (konkurencyjne) ceny,
 liczne promocje,
 kontakty z dealerami wiodących firm kosmetycznych,
 profesjonalna obsługa,
 wysoka elastyczność działania.

Słabe strony:
 brak dostępu do niskoprocentowych kredytów,
 konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie podwyższy koszty rozwoju działalności,
 duże koszty związane z uruchomieniem działalności.

Kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia jest wysoki i w związku z tym, mimo zainwestowania własnych oszczędności musiałabym zaciągnąć kredyt w banku na kwotę ok. 70 000 złotych.

DRUGIE PRZEDSIĘWZIĘCIE – SKLEP Z ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA WNĘTRZ „TWÓJ DOM”

Plan marketingowy:
Analiza SWOT:
Szanse:
 duże hipermarkety budowlane nie posiadające określonych zasięgów działania gdyż ich lokalizacja uniemożliwia rozdzielenie miasta na obszary, dlatego też jest to dla nas szansą
 słabą stroną w/w konkurentów jest stosunkowo mała obecność na lokalnym rynku spowodowana przede wszystkim brakiem promocji – co oznacza dla nas szanse na dotarcie do lokalnych klientów

Zagrożenia:
 znajdujący się w okolicy sklep, którego działalność podobna jest do naszej. Ponadto na terenie miasta istnieje wiele sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży asortymentu wyposażenia wnętrz np. Castorama, Ikea, Conforama, Obi itd.
 konkurenci (hipermarkety) koncentrują się głównie na dobrej jakości usług i specjalizacji sprzedaży

Mocne strony:
 dużo atrakcyjniejsza forma sprzedaży, możliwość tworzenia ciekawszych dekoracji czy wystroju sklepu
 czas działania, czyli godziny otwarcia naszego sklepu są dużo dłuższe i bardziej dostosowane do potrzeb klientów
 w związku z przewidywaną dużą skalą obrotów będziemy mogli konkurować cenowo z innymi sklepami, gdyż wielkość sprzedaży pozwoli nam funkcjonować i rozwijać się nawet przy niewielkich narzutach.

Słabe strony:
 brak dostępu do niskoprocentowych kredytów

Geneza powstania pomysłu:
Sklep z artykułami wyposażenia wnętrz „TWÓJ DOM”, który rozpocznie swoją działalność w przyszłym roku, jest inwestycją, której zapotrzebowanie na kapitał może być zrealizowane tylko poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Przedsięwzięcie to charakteryzuje się stosunkowo prostym sposobem realizacji, nie wymaga zaangażowania wyszukanych metod, które wiązałyby się ze skomplikowanym procesem technologicznym czy nowatorskim charakterem działalności. Oczywiście cechy te wpływają na możliwości osiągnięcia powodzenia w przypadku realizacji tej działalności. Celem niniejszego biznes-planu jest, zatem pokazanie jak kształtują się potencjalne możliwości firmy dotyczące działania w danym środowisku, chodzi także o przekonanie kredytodawców, co do pewności zwrotu kredytu wraz z odsetkami bez niebezpieczeństwa bankructwa spółki.

Charakterystyka sklepu:
Produktem będzie usługa sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Od samego początku przewidujemy atrakcyjne dla klientów formy sprzedaży. Między innymi ze względu na charakter sprzedawanych towarów a także rodzaj konsumentów, podstawową formę zakupów będzie sprzedaż ratalna - co wiąże się z ogólną tendencją dotyczącą wzrastającej liczby kredytów konsumpcyjnych w Polsce a jednocześnie jest już normą w kontaktach konsument - sprzedawca. Prowadzona będzie również, lecz w niewielkim stopniu, sprzedaż bezpośrednia oraz na zamówienie z bezpłatnym dostarczeniem do domu klienta.
Sprzedaż promocyjna obejmować będzie upusty cenowe i rabaty na towary nowo wprowadzane na rynek. Dogodne godziny otwarcia pozwolą na zakupy ludziom kończącym pracę w późnych godzinach popołudniowych.

Sprzedaż będzie prowadzona w następującym zakresie:
• lampy (w różnych przedziałach cenowych 50-300zł), żyrandole (50-300zł), kinkiety (30-150zł)
• ozdoby ścienne, zegary (20-100zł), obrazy (30-300zł)
• boazerie (20-50zł za m2),
• panele (20-50 zł za m2), listwy drewniane w szerokim wyborze (20-70 zł za m2),
• tapety (20-50 zł),
• płytki ceramiczne (50-150 zł za m2),
• wykładziny (30-100zł za mb)
• wanny (300-2000zł) umywalki (100-1000zł), armatury(100-400zł), inne elementy wyposażenia łazienek
• meble (100-2000zł)

Ponadto sklep dysponował będzie ofertą innych firm handlowych, a w szczególności tych, zajmujących się handlem akcesoriami stricte biurowymi tzn. meble biurowe, fotele. Oferta ta będzie przeznaczona dla klientów instytucjonalnych, którzy często domagają się natychmiastowych terminów realizacji zamówień i z tego względu taka forma sprzedaży będzie dla nich ciekawa.

TRZECIE PRZEDSIĘWZIĘCIE – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE „TOYS S.C.” (produkcja bezpiecznych, ekologicznych i edukacyjnych zabawek)

Charakterystyka firmy:
Technologia będzie opierała się na najnowocześniejszej produkcji. Wszystkie zabawki będą produkowane na bazie naturalnego surowca, jakim jest drewno. W przyszłości chcemy poszerzyć produkcję o zabawki szmaciane, np. lalki i papierowe modele do sklejania. Wszystkie maszyny do produkcji zabawek spełniają normy Unii Europejskiej, a tym samym są o obniżonej szkodliwości dla środowiska. Odpady z produkcji będą ponownie wykorzystywane.

Plan marketingowy:
Wykorzystując wzrastającą świadomość ekologiczną odbiorców oraz istniejącego na rynku zapotrzebowania na stosunkowo tanie, funkcjonalne i wytrzymałe zabawki. Produkty znajdujące się w naszej ofercie będą miały nowoczesne opakowania – lepiej widoczne na półkach sklepowych, przyciągające wzrok rodziców jak i dzieci. Poziom cen będzie zależny od cen dostawców drewna i farb. Nawiążemy współpracę z licznymi hurtowniami i hipermarketami na terenie Warszawy. Będziemy się starać, aby nasza oferta zawierała inne elementy niż oferty konkurencji. W ciągu następnych miesięcy przeprowadzimy kompleksową kampanie promocyjną. Jej celem będzie wykreowanie wizerunku firmy jak również produktów, które znajdują się w naszej ofercie.

Analiza SWOT:
Szanse:
 nowoczesna technologia produkcji
 szeroki asortyment
 szerokie kanały dystrybucji
 wejście na rynek Unii Europejskiej

Zagrożenia:
 istniejąca konkurencja
 pojawienie się nowej konkurencji
 recesja na rynku
 wzrost siły przetargowej odbiorców

Mocne strony:
 wysoka jakość produktów
 duży asortyment
 niewygórowana cena
 produkcja w oparciu o krajowe komponenty

Słabe strony:
 występowanie na rynku substytutów
 brak rozpoznawania marki firmy
 większe możliwości produkcyjne konkurentów


Po przeprowadzeniu analizy SWOT trzech wybranych pomysłów jako projekt do dalszych analiz wybrałam Sklep z artykułami wyposażenia wnętrz „Twój Dom”.
Przy wyborze kierowałam się również prywatnymi przesłankami. Bardziej atrakcyjne wydaje mi się z punktu widzenia zainteresowań, prowadzenie Sklepu z wyposażeniem wnętrz niż Salon Fryzjerski czy produkcja zabawek. Chociaż pozostałe pomysły są również atrakcyjne. Ostatecznego wyboru dokonałam dodając kryterium takie jak zainteresowania.

Rozpoznanie rynku:
Rynek, na którym będzie działał sklep to rynek krajowy, ograniczający się do terenu tylko jednego miasta – Warszawy i okolic. Sklep będzie usytuowany w pobliżu centrum miasta – na dużym osiedlu, na skrzyżowaniu dwóch ulic z sygnalizacją świetlną, co może mieć wpływ zainteresowanie ofertą. Nie wyklucza się jednak szerszego kręgu klientów. Wielkość rynku określona jest przez ilość mieszkańców miasta tj. około 1.689.648 osób (stan na 30.09.2003).

Ofertę kierować będę głównie do ludzi młodych w przedziale wieku 20-30 lat, którzy rozpoczynają samodzielnie życie, zainteresowane zakupem, czy wynajęciem mieszkania.
Aktualny popyt będzie się utrzymywał na stałym poziomie, lecz potencjalny jego wzrost leży w ciągłej rozbudowie pobliskiego osiedla.
Znaczna liczba konsumentów w ostatnich latach preferuje wykończenia wnętrz przy użyciu listew drewnianych, boazerii, paneli z tworzyw sztucznych, kasetonów, przez co spada zainteresowanie tapetami. Obserwuje się również odchodzenie od wykorzystywania dywanów na korzyść wykładzin. Oba te zjawiska zamierzamy uwzględnić w trakcie prowadzenia naszej działalności. Innym bardzo ważnym z punktu widzenia naszej spółki faktem jest znaczna liczba nowo powstających pomieszczeń użytkowych głównie biur. Tendencja w tej dziedzinie obejmuje jednak nie tylko nowe lokale użytkowe, ale także te, których wnętrza przypominają lata minionego okresu a więc biurowce byłych przedsiębiorstw państwowych, które w chwili obecnej zmieniają swój wizerunek rynkowy i w celu zdobycia prestiżu remontują swoje pomieszczenia - jest to naszym zdaniem bardzo chłonny rynek. Dlatego nasza oferta oprócz sprzedaży będzie w przyszłości obejmowała kompleksowe usługi - projektowanie i wyposażanie wnętrz.
Ogólna analiza szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu wykazała, że popyt na nasze usługi ma atrakcyjny charakter i przeważa tu trend rosnący.

Planujemy, że na terenie naszego sklepu będą znajdowały się stoiska renomowanych firm:
• meble - SWARZĘDZ
• sprzęt oświetleniowy - OSRAM, PHILIPS
• płytki ceramiczne - MARAZZI
• wykładziny – KOMFORT
• wyposażenie łazienek – CERSANIT, KOŁO

Wnętrze naszego sklepu będzie estetycznie wykonane na podstawie projektu dekoratora wnętrz.
Jeśli chodzi o promocję i reklamę ograniczyliśmy się do umieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej i postawieniu kilku tablic reklamowych najbardziej uczęszczanych miejscach, które będą jednocześnie wskazywały lokalizację naszego sklepu.
Jeżeli zabiegi reklamowe nie odnoszą zamierzonych przez nasz skutków, wówczas mam zamiar zastosować strategię bardziej agresywną (stacja radiowa, telewizja kablowa). Zamierzam również stosować różnego rodzaju preferencja wobec klienta (obniżka marży przy dużych zakupach, dostarczenie towaru na koszt firmy itp.)

Zarządzanie personelem:
Zatrudniony czteroosobowy personel będzie podlegał dwuosobowemu kierownictwu.
Pracownicy będą pełnili przede wszystkim funkcje sprzedawców - zamierzam zatrudnić dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Mężczyźni, jako fachowcy zajmowaliby się obsługą klientów zwracających się o pomoc techniczną. Do ich obowiązków należałaby także pomoc przy rozładunku dostaw towarów, montaż nowych ekspozycji.
Kobiety, jedna zatrudniona w skomputeryzowanej kasie, a druga jako ekspedientka. Do obowiązków personelu oprócz obsługi stoisk, będzie należało utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń sklepowych. Przy zatrudnianiu personelu będzę kierować się wiekiem (do 30 lat), znajomością obsługi prostych programów komputerowych, miłą aparycją i łatwością w nawiązywaniu kontaktów. Od mężczyzn wymagana będzie znajomość podstawowych metod stosowanych przy kładzeniu glazury, tapetowaniu i innych czynnościach wykończeniowych. Jest to nieodzowna umiejętność ze względu na fakt, iż klienci są coraz bardziej wymagający.

Proces technologiczny
Majątkiem produkcyjnym naszej firmy będzie sklep, którego powierzchnia wynosi 150m2 oraz 40m2 zaplecza zawierającego pomieszczenie sanitarne i magazyn.
Głównymi źródłami zaopatrzenia naszego sklepu będą trzy hurtownie, które oferują pełny zakres artykułów, jakie zamierzamy sprzedawać w naszym sklepie. W związku z planowaną sprzedażą tylko za pomocą katalogów prowadzić będziemy współpracę z indywidualnymi producentami, którzy sprzedawać będą tylko na zamówienia.
Mamy również opracowane kalendarium odbywających się cyklicznie targów branżowych, w których zamierzamy uczestniczyć zawierając umowy z wytwórcami, oferując naszym klientom najnowsze rozwiązania pojawiające się na rynkach, przez co znacznie uatrakcyjnimy prowadzoną sprzedaż.

Forma prawna firmy:
Założony przeze mnie sklep będzie spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Spółkę taką zawiązać może jedna lub więcej osób. Wysokość minimalna kapitału zakładowego ( kapitał to liczbowo oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wspólników i pierwotnego majątku spółki ) wynosi 50 tys. zł, a wysokość jednego udziału 500 zł. Kapitał można pokryć w części lub całości aportem rzeczowym. Wtedy umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Spółka z o.o. opiera się na koncepcji zaangażowania kapitałowego wspólników i ich odpowiedzialności ograniczonej do wkładu w majątek spółki. Umożliwia pozyskiwanie kapitału i nowych wspólników, wyłącza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania, daje możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu. Do minusów posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć:
 posiadanie znacznych zasobów finansowych "na wejściu", wiąże się to z opłatami, jakie należy uiścić rejestrując spółkę (koszt aktu notarialnego, który jest niezbędny w przypadku zawiązania sp. z o .o., podatek od czynności cywilno- prawnej, który wynosi ok. 1% od wartości kapitału zakładowego; wpis do rejestru handlowego w sądzie (ok. 1000zł), ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym (ok. 500zł), ogłoszenie wpisu w monitorze Gospodarczym (ok. 500zł) oraz posiadanie wysokiego kapitału (przynajmniej 50.000zł);
 odpowiedzialność zarządu
 prowadzenie skomplikowanej księgowości
 rozliczanie finansowe w postaci CIT, ale wypłaty dla wspólników obciążone są zryczałtowanym 15% podatkiem

Analiza finansowa firmy:
(załącznik 4 zawiera planowany przepływ finansowy gotówki w najbliższym roku)

Dochód od zainwestowanego kapitału:

Koszt zmienny przypadający na złotówkę obrotu =

Próg rentowności =

Kwota zysku = obrót planowany-próg rentowności


Jeżeli firma zrealizuje obrót 159.950zł to zapewni sobie zysk 78.707,1zł

Dodaj swoją odpowiedź