Ustrój Sparty i Aten

USTÓJ SPARTY I ATEN - na czele państwa stało 2 królów.

UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie; geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia; etorowie: urzędnicy-5 osób;
Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn. odpowiadano TAK lub NIE; spartańskie wychowanie- surowe, dotyczące chłopców od 7 r.ż. do 30 r.ż.; w Sparcie kobiety miały większe prawa niż kobiety w innych miastach kraju ze wzg. Na to, że często prowadziły gospodarkę w czasie, gdy mężczyzna był na wojnie.

USTRÓJ ATEN; Ateny zanim weszły w okres demokracji w V w. p.n.e. były monarchią, a następnie przechodziły okres tyrani. Pod koniec VII i w VI w. p.n.e. w Atenach przeprowadzono szereg reform,które wprowadziły to polis w okres demokracji, gdzie najwyższą instytucja było zgromadzenie ludowe-obywatele Aten- mężczyźni 20 lat- podejmowali uchwały po dyskusji. Drugą instytucja była Rada Pięciuset-powoływana drogą losowania na okres 1 roku, która przygotowywała obrady, zajmowała się finansami państwa, obronnością, dyplomacją. Do pomocy wybierano innych urzędników. Byli to m.in. 10 strategów i archontowie pełniący funkcje religijne. Losowano również sędziów. Szczególną rolę odgrywał Sąd Skorupkowy, który raz w roku podejmował decyzję o tym kto stanowi zagrożenie dla demokracji w Atenach i nakazywał tej osobie opuszczenie miasta na 10 lat (ostracyzm).

WOJNY PERSKO-GRECKIE : PELEPONEZKA: lata 431-404 p.n.e. Była to wojna Aten i Sparty - h e m o g o n i a - przewodnictwo w świecie greckim. Ateny miały silną flotę ii stały na czele związku morskiego. Sparta miała silną armię; stała na czele związku spartańskiego i uzyskała pomoc Persji. Zwycięsko z wojny wyszła Sparta, ale jednocześnie osłabiła polis greckie, które wkrótce uległo najazdom macedońskim.

KULTURA STAROŻYTNEJ GRECJI: religia politeistyczna - hierarchiczny świat bogów; na czele Zeus, mity, rozwinięty kult: literatura-Homer, Ezop, Herodot- ojciec historiografii Teatr- powiązany był ze światami Dionizosa. Budowa amfiteatrów na stokach gór. Aktorami byli wyłącznie mężczyźni. Wystawiano komedie i tragedie.

Filozofia-umiłowanie mądrości. Twórcą idealizmu był Platon; materializmu- Demokryt z Abdery. Sport-organizacja igrzysk w Olimpii od 776r p.n.e. Architektura - znamy 3 style; dorycki, joński, koryncki. Rzeźba- Fidiasz- rzeźby monumentalne, Poliklet - ojciec idealnych proporcji ciał: Myron - rzeźbiarz postaci w ruchu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

ustrój sparty i aten w 3 zdaniach

ustrój sparty i aten w 3 zdaniach...

Język angielski

ustrój Sparty i Aten Z góry dziękuję za odpowiedź ;D dam naj !

ustrój Sparty i Aten Z góry dziękuję za odpowiedź ;D dam naj !...

Język angielski

Porównaj ustrój Sparty i Aten do współczesnej Polski :D Plisska na dzisiaj Dam Naj

Porównaj ustrój Sparty i Aten do współczesnej Polski :D Plisska na dzisiaj Dam Naj...

Język angielski

SZYBKO~!!!!!!Porównaj ustrój Sparty i Aten, wybierz jeden z nich i uargumentuj dlaczego jest według ciebie lepszy.

SZYBKO~!!!!!!Porównaj ustrój Sparty i Aten, wybierz jeden z nich i uargumentuj dlaczego jest według ciebie lepszy....

Język angielski

porównaj ustrój sparty do aten

porównaj ustrój sparty do aten...

Język angielski

napisz przemówienie w którym porównasz ustrój Sparty i Aten. napisz który jest lepszy, w którym wolałabyś żyć.

napisz przemówienie w którym porównasz ustrój Sparty i Aten. napisz który jest lepszy, w którym wolałabyś żyć....