Wojna Trojańska w puktach

1. Uczta weselna Tetydy i Peleusza.
 Zjawienie się Eris – bogini Niezgody, rzucenie jabłka pośród trzy boginie: Atenę, Herę i Afrodytę.
 Rozstrzygnięcie sporu o miano najpiękniejszej przez Parysa
 Wybór Afrodyty (Helena)
2. Porwanie Heleny przez Parysa, księcia Troi.
 Porwanie Heleny na weselu z okazji zawarcia pokoju.
 Pogwałcenie praw gościa.
3. Rozpoczęcie walk zbrojnych – powszechna mobilizacja.
 Z całej Grecji młodzi ludzie szukający sławy zaciągają się u różnych stron konfliktów.
4. Wyprawa Odysa do wyroczni delfickiej.
 Informacja, że bez Achillesa siły oblężnicze nie zdobędą Troi.
 Poznanie położenia miejsca ukrycia herosa.
5. Podstęp Odysa dotyczący Achillesa.
 Rozpoznanie herosa w przebraniu księżniczki, która zainteresowała się bronią przywiezioną przez Kupca-Odysa.
6. Przybycie Greków i zdobycie plaży w okolicy murów Troi.
 Zbezczeszczenie świątyni Apolla przez Achillesa i jego kompanów.
7. Rozmieszczenie sił.
8. Szereg zwycięstw.
 Dzięki dzielności Achillesa zostaje zdobyta plaża i część ziem przyległych do Troi, jak i główna świątynia.
9. Bunt Achillesa.
 Odebranie ukochanej niewolnicy, Bryzejdy, Achillesowi, który buntuje się i nie chce stanąć do walki.
 Przebranie przyjaciela w zbroję Achillesa, by podnieść morale wśród żołnierzy.
10. Śmierć Patroklesa – przyjaciela Achillesa.
 Achilles wpada w szał zemsty.
11. Pojedynek Hektora z Achillesem.
 Zacięta walka
 Śmierć Hektora; wielka żałoba w Troi.
 Wściekły Achilles bezcześci ciało pokonanego przywiązując go do rydwanu i ciągnąc za sobą.
12. Śmierć Ajaksa w nieudanej próbie zdobycia Troi.
13. Odkupienie zwłok syna przez Priama.
 Ciało Hektora odzyskane.
14. Jednodniowy rozejm związany z pogrzebem Hektora.
15. Pomysł Odyseusza.
 Zbudowanie konia trojańskiego.
 Celowe wycofanie wojska od oblężenia.
16. Trojanie świętują zwycięstwo.
 W przypływie radości wciągnięcie konia do środka twierdzy, by uczcić ten pamiętny dzień zwycięstwa.
 Niesłuchanie wróżb Kasandry.
17. Wojna w środku miasta.
 Rzeź mieszkańców Troi
 Otwarcie bram Troi, mury upadają.
18. Śmierć Achillesa.
 Raniony śmiertelnie (w piętę) pada strzałą wystrzeloną przez Parysa (mówiono, że sam Apollo sterował tą strzałą)
19. Zburzenie Troi, zwycięstwo Greków.
20. Ewakuacja resztek Troi.
 Pod dowództwem Eneasza Trojańczycy uciekają i zakładają miasto Rzym.

Dodaj swoją odpowiedź