Termometr cieczowy

Jak zbudowany jest termometr cieczowy? Jaka jest zasada jego działania?
Termometr cieczowy składa się z pojemniczka na ciecz połączonego z bardzo cienką rurką tzw. kapilarą oraz skali (dzięki której możemy odczytać ile wynosi temperatura, którą mierzyliśmy). Niewypełniona cieczą część kapilary jest opróżniona z gazów i zatopiona od góry, aby ciecz z termometru nie wyparowała, albo się nie wylała. Podczas ogrzania słupek cieczy w rurce termometru podnosi się, a po ochłonięciu opada. W budowie tego typu termometrów wykorzystano rozszerzalność cieczy.

Dwa główne rodzaje termometrów cieczowych to:
- termometr rtęciowy - wykonany ze szkła. Szklany zbiorniczek wypełniony jest rtęcią. Gdy temperatura rośnie rtęć rozszerza się i przesuwa coraz dalej w kapilarze. Za pomocą termometrów rtęciowych nie można mierzyć temperatur niższych niż -39oC , ponieważ rtęć krzepnie w tej temperaturze. Większość z nich pokrywa zakres temperatur od 0 do 100oC.

- termometr alkoholowy - od termometru rtęciowego różni się tylko tym, że w zbiorniku znajduje się alkohol, a najniższa temperatura jaką możemy zmierzyć to 115 st. C (krzepnięcia alkoholu).

Ogólne zastosowanie termometrów cieczowych
- do pomiaru temperatury ciała
- do mierzenia temperatury powietrza
- do pomiaru temperatury w laboratoriach chemicznych i fizycznych (szczególnie w doświadczeniach)
- do mierzenia temperatury wody

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Opis jak działa termometr cieczowy na jutro!

Opis jak działa termometr cieczowy na jutro!...

Przyroda

jak dziala termometr cieczowy

jak dziala termometr cieczowy...

Przyroda

jak dziala termometr cieczowy

jak dziala termometr cieczowy...

Geografia

OPISZ JAK DZIAŁA TERMOMETR CIECZOWY DAJE NAJ TEN KTO PIERWSZY

OPISZ JAK DZIAŁA TERMOMETR CIECZOWY DAJE NAJ TEN KTO PIERWSZY...

Przyroda

opisz krótko, jak działa termometr cieczowy. DAJE NAJ I DZIĘKUJKI

opisz krótko, jak działa termometr cieczowy. DAJE NAJ I DZIĘKUJKI...