Pochwała życia w mieście - rozprawka

Moim zdaniem lepiej żyć w mieście niż na wsi, gdzie są lepsze warunki życia i możliwości zdobycia pracy.
Stoi przede mną trudny wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Nie można zapomnieć, że większe możliwości i perspektywy mam na pewno w mieście, gdzie jest więcej szkół o różnych profilach. Mogę więc bez przeszkód pójść do wybranej szkoły. Po drugie jest też wiele szkół nauki języków obcych. Faktem jest, iż w mieście jest wiele teatrów i kin, organizowane są rozmaite wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. To sprawia, z człowiek żyje bliżej kultury. Na poparcie mojej tezy jest istnienie w mieście dużej liczby obiektów sportowych, jak pływalnie, hale sportowe i rekreacyjne, gdzie pod okiem instruktorów można zadbać o kulturę fizyczną.
Niewątpliwie ważnym jest, że zamieszkiwanie i nauka w mieście, a w dalszej przyszłości praca wiąże się z mniejszymi kosztami np. wynajmowaniem mieszkania.
Nie można pominąć faktu, iż ważne jest też zdrowie. W mieście jest wiele wyspecjalizowanych placówek zdrowotnych, gdzie mamy możliwość wyboru leczenia się i rehabilitacji.
Istotne jest, że miasto takie jak Łódź jest duże i rozległe, ale nie ma większych problemów z poruszaniem się, ponieważ coraz lepszy i nowszy tabor komunikacyjny ułatwia nam przemieszczanie się.
Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić fakt, że życie w mieście jest lepsze i stwarza większe możliwości w przyszłości. Dotyczy to nauki, pracy i wypoczynku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pochwała życia w mieście - rozprawka

Moim zdaniem lepiej żyć w mieście niż na wsi, gdzie są lepsze warunki życia i możliwości zdobycia pracy.
Stoi przede mną trudny wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Nie można zapomnieć, że większe możliwości i perspektywy mam na pewn...